Adviesraad sociaal domein!

Adviesraad sociaal domein!

Adviesraad Sociaal Domein gestart! Vanaf januari jl. bestaat de adviesraad uit 7 leden, een adviseur en een procesbegeleider. De adviesraad is nu nog in ontwikkeling. Samen werken zij aan een definitieve inrichting van de Adviesraad Sociaal Domein. Dit door mee te...

Lees meer

Wilgen knotten met brugklassers

Huub van den Putten was projectcoƶrdinator bij de gemeente Zoetermeer. Het knotten van wilgen deed hij als vrijwilligerswerk ernaast. In onze regio begon hij als vervangende vader op school. Sinds 2012 is hij dit knotten met brugklassers met veel enthousiasme blijven...

Lees meer