Over ons

Stichting Welzijn Lochem (SWL) is op 1 januari 2014 ontstaan na de fusie van Stichting Sociaal Cultureel Werk Gorssel en de Stichting Ouderenwerk Lochem.

SWL is een onafhankelijke lokale welzijnsorganisatie voor alle burgers, jong en oud, zelfstandig en kwetsbaar in de gemeente Lochem. Onder het motto “de burger centraal “ versterkt en ondersteunt SWL bewoners en initiatieven. SWL is een ondernemende welzijnsexpert, betrokken van visie tot uitvoering. Zonder winstoogmerk het algemeen belang dienend.

Ons beleid toetsen wij aan 5 kernwaarden:

  • Verbindend: Smeerolie van de samenleving;
  • Ondersteunend: Op de Achtergrond. Klanten en initiatieven op de voorgrond. Eigenaarschap (regie) blijft bij de klant;
  • Lokaal: Geworteld in de samenleving, weten wat er speelt en reageren vroeg en snel op signalen.
  • Onafhankelijk: De klant staat centraal en gaat boven het organisatiebelang. Gemeenschap burger en initiatief zien wij als opdrachtgever;
  • Preventief: Signaleren, analyseren en verwijzen. Ondersteuning op maat met tot doel onszelf overbodig te maken.

Stichting Welzijn Lochem is een erkend leerbedrijf.

Stichting Welzijn Lochem is aangemerkt als een ANBI stichting.  Alle informatie behorende bij de ANBI aanmerking leest u hier: 2021 ANBI algemeen Stichting Welzijn Lochem

Kvk nummer: 59640359
RSIN nummer: 8535.83.626

Wilt u ons jaarverslag 2021 lezen? Klik op deze link: Jaarverslag 2021 Welzijn overstijgt Corona

Wilt u ons beleidsplan lezen? Klik op deze link: Het Concept SWL versie 1 feb 2021

 

Stel een vraag

    MevrouwMeneer