Doel van de rots & water training is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In deze training leren jongens en meisjes hun lichaam, hun emoties, zichzelf en de ander beter kennen en begrijpen. Rots & Water zet de kinderen in hun eigen positieve kracht: ze leren steviger op hun benen te staan en vooral te vertrouwen op zichzelf. Daardoor wordt de omgang met de anderen makkelijker en neemt mentale weerbaarheid toe.

Om de overstap naar het Voortgezet Onderwijs makkelijker te maken, organiseren wij 8 bijeenkomsten voor kinderen uit groep 8 en de 1e klas Voortgezet Onderwijs.

De training zal gegeven worden door een gediplomeerde Rots & Water trainer van Stichting Welzijn Lochem.

Dag en tijdstip: Woensdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur
Datum: 15 mei t/m 3 juli (8 bijeenkomsten)
Locatie: Jongerencentrum Lochem (Stadshuus Lochem, de Markt 3)
Kosten: 159 euro per deelnemer

De training start bij minimaal 7 aanmeldingen en bij meer dan 14 aanmeldingen komt er een 2e trainer bij.

Opgeven kan door dit Aanmeldformulier Rots & Water 2019 in te vullen en te ondertekenen en vervolgens op te sturen naar k.damhuis@welzijnlochem.nl

Kees Damhuis
Sportcoach Stichting Welzijn Lochem