Langer Fijn Wonen met dementie

Langer thuis door woonaanpassingen en –innovaties
In de gemeente Lochem wonen bijna 800 senioren met een lichte tot matige vorm van dementie. De mogelijkheden voor langdurige zorg voor mensen met dementie zijn sterk veranderd.

SWL speelde op deze ontwikkelingen in met het pilotproject in Gorssel ‘Wonen met dementie’, dat in 2014 werd afgesloten. De succesvolle pilot leidde tot veel interesse in informatie, een persoonlijk woonadvies over langer thuis wonen met dementie en de mogelijkheden van domotica *) hierbij. Door fysieke aanpassingen, gesprekken met betrokkenen en de inzet van domotica, konden mensen met dementie langer thuis blijven wonen.

*) Domotica is een samentrekking van het Latijnse woord domus (huis) en informatica, telematica en robotica. Een synoniem van domotica is huisautomatisering en dit komt ook tot uiting in de definitie: ‘De samenvoeging van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.’

Veel beschikbaar, veel onbekend
Woonaanpassingen en –innovaties zijn beschikbaar, maar nog weinig bekend bij de doelgroep. SWL wil daar met ‘Wonen met een plus voor dementie’ verandering in brengen. We willen een bijdrage leveren aan het ontzorgen en ontstressen van de mantelzorger, het ondersteunen van de dementerende, het adviseren over de woningvoorraad, het verbinden van organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg en aan een goede informatievoorziening, zodat inwoners optimaal zijn geïnformeerd over ontwikkelingen en mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen. Zorg in de buurt, waarbij vrijwilligers, mantelzorgers en de omliggende buurt spelen hier een belangrijke rol in. 

Samenwerking met lokale ondernemers
IJsseldal Wonen heeft een werkwijze en checklist ontwikkeld. Deze toetsen we bij andere partijen, waarna we bijstellen waar dat nodig of wenselijk is. We organiseren informatievoorziening en interactieve lezingen, werken samen met lokale ondernemers en organiseren de themadag ‘Dementie en vroegsignalering’. We werven en trainen vrijwillige woonadviseurs met bouwkundige kennis om bewoners te ondersteunen bij grotere aanpassingen en besteden in al ons aanbod expliciet aandacht aan domotica.

Wilt u meer weten?
Bel of mail dan met Vera Langedijk op telefoonnummer: 0573-297000 of via e-mail v.langedijk@welzijnlochem.nl.