Vrijwilligerscentrale

Inwoners in staat stellen wat te kunnen betekenen voor een ander
Via Stichting Welzijn Lochem zijn 350 inwoners als vrijwilliger actief voor de Lochemse samenleving. Ze dragen vanuit hun eigen talenten, kennis en expertise op unieke wijze bij aan het welzijn van andere Lochemse inwoners. De inzet van vrijwilligers wordt in onze participatiesamenleving steeds belangrijker. De Vrijwilligerscentrale wil vrijwilligers goed begeleiden, zodat zij andere inwoners kunnen blijven ondersteunen bij hun zelfstandigheid.

Vraag en aanbod bij elkaar brengen
De Vrijwilligerscentrale brengt vraag en aanbod van vrijwillige inzet samen en sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de vragen en wensen van vrijwilligers, burgerinitiatieven, verenigingen en maatschappelijke organisaties en instanties. De Vrijwilligerscentrale richt zich op inwoners die onbetaald iets voor een ander willen doen en organisaties en initiatieven die hier baat bij hebben.

Kennis, informatie, ondersteuning en deskundigheidsbevordering
De Vrijwilligerscentrale biedt een actueel online overzicht van de vraag naar en het aanbod van vrijwilligerswerk en biedt, indien gewenst, bemiddeling en ondersteuning. Het biedt online kennis, informatie en instrumenten aan en geeft vorm aan een Kenniscentrum, met een Databank en een Vrijwilligersacademie waar vrijwilligers en organisaties en verenigingen terecht kunnen voor scholing, trainingen, cursussen en workshops.

Wilt u meer weten?
Belt u dan met Sonja Peterse op telefoonnummer: 06-33081713 of ga naar onze website: www.welzijnlochem.nl.