Er komt een moment in ieders leven dat er een beetje hulp nodig is bij de dagelijkse beslommeringen.
Fijn als je dan een beroep kunt doen op mensen uit je omgeving. Voor hen ook fijn dat ze dat voor je kunnen doen maar… soms is de vraag te groot voor 1 persoon. Mantelzorgers hebben vaak – naast de zorgtaak – drukke bezigheden met werk en gezin en daarom is het goed om de vragen te spreiden.

Ben je een mantelzorger dan helpt het enorm als je een beroep kunt doen op je netwerk. Dat geldt ook voor degene die de mantelzorg ontvangt: ook zijn/haar netwerk kan een helpende hand reiken.

Hoe doe je dat? Het begint met het in kaart brengen van de sociale omgeving, familie, vrienden, buren, kennissen (oud)-collega’s, best lastig. De netwerkcoaches kunnen je daarbij helpen, laagdrempelig en op jou gericht doorloop je een aantal stappen om te zien wie jou kan steunen.
We zien elke keer weer dat er meer mensen zijn die best eens wat samen willen doen of willen helpen, meer dan je denkt .

Vaak wordt er te laat aan de bel getrokken is de ervaring en dan ontmoeten we iemand die de zorg niet meer aan kan. Wees dat voor en kijk wat de netwerkcoaches voor je kunnen betekenen. Geen tijd? Jij bepaalt hoe lang en hoe vaak je met de netwerkcoach aan de slag wil. We zijn er voor jou!!

De dochter van Johanna werd het allemaal te veel. Ze is dagelijks bezig met het regelen van zaken voor haar (dementerende) moeder en als enig kind heeft ze geen broers en zussen waar ze een beroep op kan doen. In gesprek met een van de vrijwillige netwerkcoaches kwam naar voren dat haar moeder voorheen een druk sociaal leven had. Maar ja, hoe schakel je die oude contacten in? Uiteindelijk kwam de suggestie om een bericht te sturen naar alle adressen in het adresboekje van moeder en dat leidde tot verrassende reacties. Een oude buurvrouw wilde weleens komen koffie drinken, een vergeten kennis neemt moeder geregeld mee om te wandelen. Een bevriend echtpaar wilde wel eens mee bij doktersbezoek. Er kwam zelfs een berichtje van een kennis die wel regelmatig wilde koken en eten met de oude dame. Hartverwarmend. Dit leidde tot een behoorlijke verlichting van de zorgtaken en vanuit een onverwachte hoek!!

In contact komen met een Netwerkcoach? Bel, mail of app Annemarie Smith: 06-33 10 75 76 of a.smith@welzijnlochem.nl of kijk voor meer info op www.welzijnlochem.nl/netwerkcoaches .