Verenigingsondersteuning Sport

Samen sportverenigingen klaar maken voor de toekomst

De sportvereniging speelt van oudsher een belangrijke rol in de sociale samenhang van een gemeente. Maar de tijd verandert, behoeften veranderen en in veel gemeenten gaan kortingen op gemeentelijke subsidies hand-in-hand met toenemende verwachtingen die gemeenten van sportverenigingen hebben. Daardoor hebben verenigingen het moeilijk en kan hun bestaansrecht in gevaar komen. Toch biedt de nieuwe tijd ook kansen, bijvoorbeeld om slim samenwerking te zoeken, nieuwe manieren te vinden om vrijwilligers te vinden en binden en de mogelijkheden van de accommodatie optimaal te benutten. De verenigingsondersteuner Sport van SWL ondersteunt sportverenigingen bij het oppakken van deze uitdagingen en het benutten van kansen.

Informeren, stimuleren en verbinden

De verenigingsondersteuner Sport stimuleert verenigingen een kwalitatief goede en toekomstgerichte vereniging te zijn of worden, informeert, adviseert en ondersteunt vraaggericht en vraagt aandacht voor speciale doelgroepen en zet zich in om duurzame verbindingen tussen sportverenigingen en andere lokale partijen in het sociaal domein te leggen.

Ondersteuning, sportverkiezingen en communiceren verenigingsmonitor

De verenigingsondersteuner benadert sportverengingen met een ondersteuningsaanbod is in te schakelen om vragen te beantwoorden, advies te geven of ondersteuning te bieden bij complexe vragen. De ondersteuner zet zich (op verzoek) in voor het bestuur van de Sportraad, organiseert themabijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten voor vertrouwenscontactpersonen van verenigingen en is spin in het web voor de Sportverkiezingen en de Nationale Sportweek. Daarnaast zet hij vanaf 2016 jaarlijks de verenigingsmonitor uit, een onderzoek onder alle sportverenigingen.

Wilt u meer weten?

Belt u dan met Tom Kleissen: 06-53519369 of ga naar onze website: www.welzijnlochem.nl.