Veelgestelde Vragen MZC

VEEL GESTELDE VRAGEN MANTELZORGCOMPLIMENT 2022

WAAROM MOET IK ELK JAAR OPNIEUW EEN FORMULIER INVULLEN?
Elke mantelzorgsituatie is uniek. Soms gaat men meer zorgen of andere taken erbij nemen. Het kan ook zijn dat er meer mantelzorgers bij komen en je minder gaat doen, omdat de zorg beter verdeeld is met andere familieleden. Sommige zorgvragers gaan achteruit en anderen vooruit. Omdat elke situatie uniek is en kan veranderen, vragen wij je elk jaar opnieuw een formulier in te vullen.

KRIJG IK NOG EEN BEVESTIGINGSBRIEF?
Als het mantelzorgcompliment wordt toegekend, dan ontvang je een schriftelijke bevestiging zodra je het compliment kunt verwachten.

WAT GEBEURT ER ALS MIJN AANVRAAGFORMULIER TE LAAT AANKOMT?
De aanvraag voor 2022 moet uiterlijk 30 november 2022 bij ons binnen zijn. Je ontvangt een bevestiging zodra het mantelzorgcompliment is toegekend (binnen ca. 4 weken). Geen bevestiging ontvangen? Neem uiterlijk 9 december 2022 contact op. Na die datum worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

WANNEER ONTVANG IK HET MANTELZORGCOMPLIMENT 2022?
Aanvragen die voor 15 oktober bij ons binnen zijn, proberen we uiterlijk 10 november – de landelijke dag van de mantelzorg, over te maken. Aanvragen die na 15 oktober binnenkomen, worden binnen ca. 4 weken verwerkt.

IK WOON NIET IN DE GEMEENTE LOCHEM, MAAR BEN WEL MANTELZORGER VOOR IEMAND IN DE GEMEENTE LOCHEM. KAN IK HET MANTELZORGCOMPLIMENT TOCH AANVRAGEN?
Ja dat kan. De zorgvrager dient inwoner te zijn van de gemeente Lochem, de mantelzorger hoeft niet woonachtig te zijn in de gemeente Lochem.

WAT TE DOEN ALS ER MEERDERE MANTELZORGERS OP ÉÉN ADRES WONEN?
Elke mantelzorger kan maximaal 1 mantelzorgcompliment aanvragen en per adres wordt maximaal 1 mantelzorgcompliment uitgedeeld. Zijn er meer mantelzorgers betrokken, dan kunnen zij het onderling verdelen.

IK BEN ALS MANTELZORGER WOONACHTIG IN DE GEMEENTE LOCHEM, MAAR IK ZORG VOOR IEMAND DIE NIET IN DE GEMEENTE LOCHEM WOONT. KAN IK HET MANTELZORGCOMPLIMENT AANVRAGEN?
Nee, je kunt het mantelzorgcompliment niet aanvragen in Lochem. Je kunt wel een aanvraag doen in de woonplaats van de zorgvrager. Informeer hiernaar in die betreffende stad.

DE PERSOON VOOR WIE IK ZORGDE IS DIT JAAR OVERLEDEN. KOM IK DAN WEL IN AANMERKING VOOR DE HET MANTELZORGCOMPLIMENT VAN 2022?
Als je in 2022 langdurig (langer dan 3 maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week), onbetaalde mantelzorg verleent/ hebt verleend, kan je het mantelzorgcompliment aanvragen.

IK ZORG VOOR IEMAND DIE IN EEN VERPLEEGHUIS/VERZORGINGSHUIS WOONT. MAG IK DAN HET MANTELZORGCOMPLIMENT AANVRAGEN?
Wanneer je voor iemand zorgt die in een verpleeg-, of verzorgingshuis in de gemeente Lochem woont, mag je het mantelzorgcompliment aanvragen mits je voldoet aan de overige gestelde criteria. Zie hiervoor de vraag: Wanneer mag ik een mantelzorgcompliment aanvragen?

WAAROM IS MIJN AANVRAAG AFGEWEZEN?
Onvolledige ingevulde formulieren en formulieren zonder handtekeningen worden niet in behandeling genomen.
Je voldoet niet aan de gestelde voorwaarden.
Mocht je het niet eens zijn met de beslissing dan kun je dit aangeven bij het Knooppunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Lochem.

MEER INFORMATIE

Wordt jouw vraag in bovenstaande tekst niet beantwoord, neem dan contact op met het Knooppunt Mantelzorg, telefoon; 0573-297000 of mantelzorg@welzijnlochem.nl