Tienerwerk

Het tienerwerk in Lochem profileert zich met name heel sterk op het gebied van binnen schoolse en buitenschoolse activiteiten.

Leren houdt namelijk niet op na schooltijd.

Kinderen leren voortdurend, op school, thuis , op de sportvereniging en op straat.

Tienerwerk probeert hierin de verbinding te leggen.

Onze binnen schoolse activiteiten voor tieners zijn voornamelijk geschikt voor groep 7 en 8. Zo wordt er binnen het Brede school aanbod oa. Girls talk en Boys talk  georganiseerd : girls talk waarin we ons specifiek richten op wat voor meisjes in groep 8 belangrijk is. Het is goed dat meisjes zich op verschillende manieren zo breed mogelijk ontwikkelen om zo een steentje bij te dragen aan hun groeiproces op weg naar volwassenheid. We gaan in op de  dromen die ze hebben, hun wensen voor de toekomst, hun zelfbeeld, de puberteit en verliefdheid en seksualiteit. Dit alles kan alleen in een veilige , ongedwongen, prettige sfeer.

Zijn de meiden weg voor Girls Talk dan zijn de jongens aan de beurt. Bij de Boys talk overmeesteren we de groep en kunnen jongens gewoon jongens zijn met alle talenten die daarbij horen. Jongens leren het meest door het gewoon te doen en dan pas te kijken hoe dat nou uitpakt. We stimuleren dus het van nature experimentele gedrag van jongens. Echt cool om samen vuurtje te stoken, waterraketten te maken of rookbommen. Maar ook zelfverdediging en puberteit, verliefdheid en seksualiteit komen aan bod.

 De workshop Online, weet wat je deelt  voor groep 8 is een preventief programma over het gebruik van sociale media . Hiermee willen we de tieners informeren over de gevaren van Social Media en hoe daar me om te gaan. We zoomen o.a. in op de thema’s Pesten, Fake News, Hoe wil ik dat anderen mij zien op Social Media , online vrienden, zijn dat nou echte vrienden en met wie deel ik wat….

Met een interactieve presentatie hopen we een stukje bewustzijn te creëren bij de tieners  over het gebruik van Social Media en ook de mogelijke gevaren. Hieraan gekoppeld is een ouderavond waarbij we ook bij de ouders dat stukje bewustzijn willen creëren. Scholen kunnen deze workshop aanvragen. Als er scholen zijn die zich niet hebben ingeschreven  dan gaan we die alsnog geven tijdens de tienersoos avonden omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk kinderen uit groep 8 zich bewust worden van het gebruik van Social Media .

In groep 7 en 8 gaan de tieners ook aan de slag met politiek en democratie. We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het uitleggen van de democratie aan kinderen. Het is belangrijk dat kinderen leren wat hun rechten zijn in een democratische samenleving en dat ze op de hoogte worden gebracht van de Nederlandse staatsinrichting en de rol van de burger. De kinderen doen kennis op over de democratische rechtstaat en ervaren zo dat meningsvorming, debat en respect horen bij een democratie. We hopen op deze manier goed burgerschap te bevorderen bij de tieners.

Tienersoos
In de kleine kernen van  Epse, Harfsen, Laren, Eefde en Gorssel is er onze tienersoos. Bijna alle groep 8 kinderen van de scholen in deze kernen doen met ons mee. Dat betekend dat we een gemiddeld aantal van 150 tieners per schooljaar mogen verwelkomen op onze vrijdagavond soos-avond.

De activiteiten worden begeleid door deskundige vrijwilligers die in gezamenlijk overleg met elkaar maar ook met de tieners een prachtig programma neer zetten. Daarin staan ontmoeting, recreatie, sport en spel centraal maar wordt er ook uitvoerig stil gestaan bij de emotionele en sociale ontwikkeling van de tiener. Dat doen we door o.a. workshops aan te bieden op het gebied van Social Media, seksualiteit en puberteit .

1 keer per jaar is er een groot tienerevent waar alle tieners vanuit alle kernen bij elkaar komen om een dag lang met elkaar kennis te maken in allerlei leuke inspirerende activiteiten . We leggen daarbij de nadruk op het verlaten van de basisschool en het maken van een nieuwe start in de brugklas. Allemaal reuze spannend voor hen dus dan is het prettig om alvast kennis te maken met je evt. nieuwe klasgenoten die je vast gaat tegenkomen  in het voortgezet onderwijs. Bij het tienerwerk proberen we altijd de combinatie te vinden tussen leerzaam, laagdrempelig en leuk. Zodat de tiener altijd makkelijk de weg kan vinden naar ons. En dat dat lukt blijkt wel uit het feit dat er zich ieder jaar weer heel veel kinderen uit groep 8 aanmelden .

Tienerwerk Lochem………
Samen met ons op onderzoek uitgaan naar jezelf en de wereld om je heen!!!!

Meer weten?
Bel of mail dan met Irma Harmsen op telefoonnummer 06-50645669 of e-mail i.harmsen@welzijnlochem.nl