Tienerwerk

Tieners ondersteunen bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid
In de gemeente Lochem wonen ruim 2.000 tieners in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar. Tiener zijn is niet gemakkelijk. Je verandert, de wereld om je heen verandert en je moet keuzes maken. Tieners gaan zich losmaken van hun ouders, krijgen meer behoefte aan zelfstandigheid, privacy, eigen verantwoordelijkheid en ontwikkelen een eigen mening. Het tienerwerk wil een positieve bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van tieners zodat ze zelfstandig kunnen meedoen en ze hun talenten kunnen ontwikkelen.

Procesmatig werken: toeschouwers worden organisatoren
De werkwijze van het tienerwerk heeft meerdere lagen. Het organiseert met de tieners activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld. Zo kunnen ze zich ontplooien en hun talenten ontwikkelen. Daarnaast biedt de tienerwerker een luisterend oor en helpt hij zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen die ervoor kunnen zorgen dat een tiener buiten de boot valt. De tienerwerkers werken procesmatig: de tiener komt binnen als toeschouwer, is vervolgens als deelnemer aanwezig, wordt in de derde fase als vrijwilliger gevraagd en eindigt als organisator van een activiteit.

Ontmoetingsavonden, Teens Got Talent en sportactiviteiten
Het tienerwerk organiseert soos- en ontmoetingsavonden voor kinderen van groep 8 en de eerste klas van de middelbare school. Naast ontmoeting vinden er diverse gerichte activiteiten plaats zoals de organisatie van de jaarlijkse vuurwerkactie. Het biedt het specifieke meisjesproject Girls only aan, organiseert Teens Got Talent en in de zomervakantie is er een vakantieprogramma met o.a. sportactiviteiten. Bij alle activiteiten gebeurt de organisatie en uitvoering samen met de tieners zelf en wordt er samengewerkt met lokale organisaties.

Voorbeeld daarvan is de samenwerking met het Open Jongeren Werk Laren: Er worden een aantal activiteiten gezamenlijk georganiseerd voor alle brugklassers uit Laren om zo de doorstroming te bevorderen naar het jongerenwerk in Laren.

De grote kracht van het tienerwerk is dat de activiteiten in de wijk of buurt worden gehouden waar de tiener opgroeit (meestal in school of buurtcentrum). De tiener voelt zich hierdoor al snel thuis. Het is een vertrouwde omgeving met begeleiders die zij al kennen vanuit hun dorp of wijk. Ook ouders en begeleiders kennen elkaar vaak al. Dit geeft een groot gevoel van vertrouwen.

Meer weten?
Bel of mail dan met Irma Harmsen op telefoonnummer 06-50645669 of e-mail i.harmsen@welzijnlochem.nl