Thuiscoach Senioren

Mensen grip op hun leven geven

Er verandert veel in de zorg. Zorg en ondersteuning is er zoveel als mogelijk op gericht mensen zelf de regie te laten behouden over hun leven. Dat vergt veel inzet van professionals, tijd die ze niet altijd hebben. Zeker niet als er langere tijd ondersteuning nodig is. SWL speelt hierop in met de thuiscoach senioren: specialist in het voorkomen van grotere problemen. De thuiscoach ondersteunt mensen voordat zwaardere hulp nodig is en helpt ze, in samenspraak met naasten, een oplossing te vinden voor hun problemen. Door extra aandacht, regelmatig contact en praktische ondersteuning krijgen ze de grip op hun leven weer terug.

Lichte ondersteuning bieden

De thuiscoach koppelt haar kennis aan de specifieke ondersteuningsbehoefte van een cliënt. De thuiscoach senioren werkt nauw samen met ouderenadviseurs en –werkers en mantelzorgbegeleiders. De thuiscoach biedt lichte ondersteuning en voorkomt zo dat er meermaals per jaar een grotere claim op zorg en hulpverlening wordt gedaan.

Aangaan van preventieve relaties

De thuiscoach senioren wordt door ’t Baken en het CJG ingezet wanneer (langdurige) praktische ondersteuning gewenst is. De coaches doen ook zelf, op basis van signalen, een voorstel voor ondersteuning. De Thuiscoach heeft een andere rol dan medewerkers in ’t Baken. Zij zijn er voor vraagverheldering, het maken van een ondersteuningsplan en coördinatie van de zorg, de thuiscoach voor het aangaan van langdurige preventieve relaties.

Wilt u meer weten?

Belt u dan met Annemarie Smith (thuiscoach senioren) op telefoonnummer: 06-33107576 of per e-mail: a.smith@welzijnlochem.nl