Thuiscoach Jeugd

Mensen grip op hun leven geven

Er verandert veel in de zorg. Zorg en ondersteuning is er zoveel als mogelijk op gericht mensen zelf de regie te laten behouden over hun leven. Dat vergt veel inzet van professionals, tijd die ze niet altijd hebben. Zeker niet als er langere tijd ondersteuning nodig is. SWL speelt hierop in met de thuiscoach jeugd: specialisten in het voorkomen van grotere problemen. De thuiscoach ondersteunt mensen voordat zwaardere hulp nodig is en helpt ze een oplossing te vinden voor hun problemen, in samenspraak met henzelf en hun naasten. Door extra aandacht, regelmatig contact en praktische ondersteuning krijgen ze de grip op hun leven weer terug.

Lichte ondersteuning bieden

De thuiscoach koppelt haar kennis aan de specifieke ondersteuningsbehoefte van een cliënt. De thuiscoach jeugd werkt goed samen met in het jeugdveld actieve organisaties om plezierig en veilig opgroeien voor jongeren mogelijk te maken. De thuiscoach biedt lichte ondersteuning en voorkomt zo dat er meermalen per jaar een grotere claim op zorg en hulpverlening wordt gedaan.

Aangaan van preventieve relaties

De thuiscoach wordt o.a. door de gebiedsteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ingezet wanneer (langdurige) praktische ondersteuning gewenst is. De coach doet ook zelf, op basis van signalen, een voorstel voor ondersteuning. De thuiscoach heeft een andere rol dan medewerkers in het gebiedsteam. Zij zijn er voor vraagverheldering, het maken van een ondersteuningsplan en coördinatie van de zorg, de thuiscoach voor het aangaan van langdurige preventieve relaties.

Wilt u meer weten?

Bel of mail dan met Alied Slot (thuiscoach jeugd) op telefoonnummer: 06 – 21177513 of via e-mail a.slot@welzijnlochem.nl.