Thuisadministratie

(weer) Grip op de eigen knip

Door allerlei oorzaken komen steeds meer huishoudens (tijdelijk) in de financiële problemen. De toelatingseisen voor schuldsanering nemen toe, waardoor het aantal mensen dat wordt toegelaten, afneemt. Gelukkig zijn er alternatieven zoals de Financiële Thuisadministratie (FTA). De FTA is een kortdurende schulddienstverlening. Onze beroepskrachten en vrijwilligers werken samen met de deelnemer aan de afname van de financiële problemen en proberen, waar mogelijk, een traject van schuldsanering te voorkomen.

Bereikbaar, bekend en toegankelijk
Onze afdeling is laagdrempelig en goed bereikbaar voor inwoners met vragen over hun financiën. We werken hard aan onze bekendheid onder verwijzers en aan het op peil houden van ons vrijwilligersbestand en hun kennis en kunde. De begeleiding van onze vrijwilligers is erop gericht dat cliënten de regie weer in eigen hand kunnen nemen.

Spreekuren, thuisbezoek en trajectbegeleiding
Inwoners kunnen bij ons terecht in Lochem en Gorssel. We organiseren daar zes spreekuren van twee uur per week, 50 weken per jaar. Inwoners kunnen ons iedere dag bellen en we bezoeken ze thuis wanneer ze niet naar een spreekuur kunnen komen. Als cliënten in een begeleidingstraject komen, begeleiden en ondersteunen onze vrijwilligers ze maximaal een jaar lang. Ze proberen de administratie op peil te houden en inzicht te krijgen in inkomsten en uitgaven, met maar één doel: dat mensen, na de ondersteuning, zelfstandig hun administratie kunnen (blijven) voeren.

Wilt u meer weten?
Bel of mail dan met Anja Rouwenhorst op telefoonnummer: 0573-297000 of e-mail: a.rouwenhorst@welzijnlochem.nl.