Voor het project Buurtmaatwerk ontvangt SWL 12.000 euro van het Oranjefonds. Het initiatief Buurtmaatwerk (vrijwillige netwerkcoaches) komt van een inwoner van de gemeente Lochem. Door een sterk sociaal netwerk ervaren mensen het leven als zinvoller, kunnen zelfstandig(er) leven en ervaren meer verbondenheid met hun omgeving. Als het netwerk kleiner wordt en het lukt niet om dit uit te breiden en/of te versterken kan een vrijwillige netwerkcoach hierbij helpen.
 
Annemarie Smith, coördinator van het project Buurtmaatwerk: “Wij zijn erg enthousiast over de methode Netwerkcoach. We hopen dat door het inzetten van deze methode er op termijn meer onderling contact is in buurten en dorpen en er eigenlijk een soort olievlek ontstaat. Een olievlek waarbij mensen die gecoacht zijn ook weer zelf Netwerkcoach kunnen worden. We herkennen ons in het Oranjefonds die streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand zich buitengesloten voelt. Daarom zijn we erg blij met de extra middelen om het project tot een succes te maken!”
 
Samen met Stichting Welzijn Lochem is het idee verder ontwikkeld. Getrainde vrijwilligers worden voor een bepaalde periode gekoppeld aan inwoners die hun netwerk willen versterken. Zoals met meer projecten van SWL gebeurt werken we hierin nauw samen met onze partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vrijwilligers worden geschoold door de effectieve methode ‘Natuurlijk, een Netwerkcoach’ en kunnen een beroep door op de coördinator van het project.
 
Voor informatie over het Oranjefonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, adviseur publiciteit via nerina.vilchez@oranjefonds.nl of 030 23 39 348
 
Voor informatie over SWL neemt u contact op met Karin Nijkamp, relatiemanager via k.nijkamp@welzijnlochem.nl. of 0573 297000