Steunpunt Dementie

Bijdragen aan de kwaliteit van leven
Dementie is een aangrijpende aandoening voor de persoon met dementie zelf en voor diens naasten. Momenteel zijn er naar schatting 800 mensen met dementie in de gemeente Lochem, een aantal dat alleen maar zal toenemen. Herkenning in een vroeg stadium is lastig, waardoor bij veel mensen pas laat een diagnose wordt gesteld en ze de benodigde hulp kunnen krijgen. Door de aandoening vroeg te signaleren, is er tijd om het leven met dementie opnieuw in te richten. Stichting Welzijn Lochem biedt met het Steunpunt Dementie tijdens iedere fase van het dementieproces expertise en ondersteuning en levert zo een bijdrage aan het goed kunnen omgaan met dementie en aan de kwaliteit van leven voor de thuiswonende persoon met dementie en zijn mantelzorger.

Ondersteunen en verbinden
Goed kunnen omgaan met dementie vraagt om expertise over de sociale aspecten van dementie. Het Steunpunt Dementie biedt expertise, informatie en advies en ondersteuning. De (vrijwillige) medewerkers zijn verbinders tussen organisaties die in de gemeente Lochem actief zijn rondom dementie. Ze werken samen en nemen deel aan diverse lokale overleggen op dit gebied.

Spreekuren, voorlichtingsbijeenkomsten en mantelzorgondersteuning
Het Steunpunt Dementie organiseert 6 inloopspreekuren per week waar o.a. vragen over dementie kunnen worden gesteld. Ze leggen op verzoek ook huisbezoeken af. De medewerkers en vrijwilligers bieden een luisterend oor, helpen mensen met informatie en advies en bieden kortdurende begeleiding. Het Steunpunt is aanwezig tijdens Alzheimercafés, organiseert en werkt mee aan voorlichtingsbijeenkomsten en onderhoud contacten met huisartsen en andere relevante organisaties. Voor mantelzorgers is er mantelzorgondersteuning, het Steunpunt Dementie organiseert daarnaast nog specifieke mantelzorgbijeenkomsten.

Wilt u meer weten?
Bel of mail dan met één van onze seniorenconsulenten: Marian de Hoop of Vera Langedijk op telefoonnummer: 0573-297000 of via e-mail m.dehoop@welzijnlochem.nl of v.langedijk@welzijnlochem.nl.