Sportcoach

Kinderen die op jonge leeftijd veel bewegen en sporten doen dit op latere leeftijd vaak ook. Jong geleerd, is oud gedaan. Voldoende sporten en bewegen bevordert een gezonde leefstijl. Daarnaast neemt de kans op gezondheidsklachten en overgewicht af. Landelijk onderzoek laat zien dat kinderen te weinig bewegen en sporten. De paar uur bewegingsonderwijs zetten onvoldoende aan tot een actieve leefstijl. De sportcoach wil de schoolgaande jeugd structureel meer laten bewegen en in aanraking laten komen met een grote variatie aan sporten. Zowel tijdens als ná schooltijd.

Samenwerken en verbinden
De sportcoach zoekt waar mogelijk de samenwerking met lokale sportverenigingen en verbindt het onderwijs met de wijk rondom de school en de organisaties en verenigingen die daar actief zijn. Zo ontstaat er een lokaal netwerk waarbinnen sporten en bewegen ingebed zijn.

Sportcoach brengt de jeugd in beweging
De sportcoach organiseert in samenwerking met de vrijwillige assistent Sportcoaches een wekelijkse uitdagende sport- en beweegactiviteit, waaraan kinderen gratis mee kunnen doen (locatie Josephschool Lochem). Daarnaast ontwikkelt de sportcoach in het kader van Brede School-ontwikkeling een sportaanbod voor de basisscholen. Dit aanbod geeft een impuls aan het bewegingsonderwijs, laat kinderen kennismaken met de diversiteit aan sporten en verenigingen en maakt kinderen enthousiast voor bewegen en een gezonde leefstijl. Daarnaast heeft SWL een eigen beweeginterventie ontwikkeld: de Beweegimpuls.

De sportcoach organiseert ook sportactiviteiten voor en met jongeren in vakanties. Denk aan survival, lasergame, freerunning en andere uitdagende sporten. Klik hier voor het schema spelen in de buurt

De sportcoach is tevens intermediair voor het jeugdsportfonds, waar ouders met beperkte financiële middelen gebruik van kunnen maken.