Speelgoedactie decembermaand 2021

In het kader van ‘Ieder kind verdient een cadeau’, zal ook dit jaar weer de jaarlijkse speelgoedactie plaatsvinden. Mama’s, Papa’s, opa’s, oma’s en verzorgers kunnen later dit jaar kinderen aanmelden die voor deze actie in aanmerking komen.

Naar verwachting zullen we vanaf half oktober nadere informatie over deze actie kunnen geven. Houd daarom de website van SWL in de gaten voor meer informatie. We zullen de informatie ook delen op de facebookpagina als ook in de huis-aan-huisbladen in de gemeente Lochem.

Op deze pagina delen we op welke wijze aanmelding mogelijk is en hoe de cadeautjes worden verzorgd. Voor meer informatie kunt u te zijner tijd contact opnemen met Seher Boya, Opbouwwerker, 06-53559626.