Vorig jaar zijn we gestart met de Sociale Agenda Lochem. Na een onderbreking van een paar maanden wordt de Sociale Agenda sinds mei weer verstuurd. Hoewel er positief gereageerd wordt op de agenda, is een structureel voortbestaan nog helemaal niet zeker. De kans daarop wordt groter als meer mensen zich aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief. Tot nu toe hebben 164 mensen zich aangemeld. Dit is niet genoeg om ook de komende jaren de Sociale Agenda te kunnen blijven maken.

Daarom vragen we uw hulp
Wilt u uw contacten attenderen op het bestaan van de Sociale Agenda en deze mensen “oproepen” om zich aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief? Denk bijvoorbeeld aan uw collega’s maar ook aan (familie van) cliënten, bewoners of bezoekers. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe groter de kans is dat de Sociale Agenda kan blijven bestaan.

Eenvoudig aanmelden
Wilt u de nieuwsbrief van de Sociale agenda ontvangen, klik hier.

www.lochemsociaal.nl