In 2017 is Stichting Welzijn Lochem gestart met een nieuw project: POWER Veerkracht op leeftijd. Inmiddels zijn er twee POWER rondes geweest. POWER is een project voor 50-plussers die willen investeren in hun persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het behouden en versterken van veerkracht en zelfstandigheid.

Ouder worden betekent vaak meer vrije tijd en meer ruimte voor onszelf. We zien kansen, uitdagingen en mogelijk ook beperkingen. Voor het ouder worden zijn geen algemene regels. Wel enkele gemeenschappelijke vragen: Wat wil ik? Wat kan ik? Met wie voel ik me verbonden? Wat geeft mij energie? Waarvoor wil ik me inzetten?

Deze vragen komen bijvoorbeeld aan de orde als er op het werk van alles gaat veranderen of als er in ons privéleven een nieuwe situatie ontstaat. Je kunt jezelf deze vragen stellen rond je 50ste of 60ste en evengoed rond je 70ste of 80ste.

Inspiratieworkshops en POWER-kringen

De POWER workshops in 2017 zijn zeer succesvol geweest met 20 enthousiaste deelnemers. Dit voorjaar bieden we opnieuw een reeks van 6 workshops aan. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven staan en waar hun interesses en behoeften liggen. De workshops worden begeleid door enthousiaste, geschoolde vrijwilligers. Zij reiken de deelnemers boeiende en inspirerende thema’s aan. Deze hebben betrekking op vijf levensdomeinen: lichaam & geest; sociale contacten; materiële situatie; arbeid & activiteiten; inspiratie & zingeving. Elke deelnemer werkt vanuit de eigen behoeften aan zijn of haar plannen voor de toekomst.

Na afloop van de workshops bepaalt u zelf hoe u, individueel en/of samen, met de opgedane ervaringen verder wilt.

Wanneer?

De workshops zijn op 6 dinsdagochtenden van 09.00 tot 12.30 uur. Op 27 februari, 13 maart, 27 maart, 10 april, 24 april en 15 mei 2018 van 09.00 tot 12.30 uur in het Stadshuus, Markt 3 te Lochem.

Op dinsdag 13 februari 2018 van 09.30 tot 11.30 uur is er een informatiebijeenkomst over POWER. Deze is kosteloos en vindt plaats in het Stadshuus in Lochem

De kosten voor de Power workshops zijn €70,00 per persoon, inclusief materiaal en koffie/thee.

Meedoen? Aanmelden kan via power@welzijnlochem.nl. Contactpersoon voor nadere informatie is Vera Langedijk: tel. 0573 – 297000 of www.welzijnlochem.nl.