Stichting Welzijn Lochem hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy van onze klanten, vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit doen we conform de huidige wet- en regelgeving, De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting Welzijn Lochem heeft een privacy verklaring opgesteld waarin we u op transparante wijze informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In de privacy verklaring is opgenomen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Onze privacy verklaring: Privacyverklaring Stichting Welzijn Lochem

 

Hebt u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Lochem: 0573-29 70 00 of per mail: info@welzijnlochem.nl

 

Cookieverklaring