Opbouwwerk

 

Groeien door aandacht en ondersteuning
De verhoudingen tussen inwoners, overheid en maatschappelijke organisaties veranderen. De overheid stimuleert eigen initiatief en steeds meer inwoners nemen ook daadwerkelijk initiatief om activiteiten te ontplooien, projecten op te zetten en zo hun eigen straat, buurt of dorp (nog verder) te verbeteren. Vaak kunnen inwoners dat zelf, maar soms is daarbij wat onafhankelijke en tijdelijke ondersteuning handig. Al is het maar om de weg te vinden in overheids- en subsidieland. Het opbouwwerk van Stichting Welzijn Lochem biedt deze ondersteuning.

Verbinden, ondersteuning op maat, versterken en investeren in netwerken
Het opbouwwerk heeft veel kennis van en contacten met de (bewoners)groepen en organisaties die binnen de gemeente actief zijn. De opbouwwerkers zijn de verbindende schakel tussen inwonersgroepen onderling, tussen inwoners, overheden en professionele organisaties en vaak ook tussen professionals onderling. Investeren in samenhang kost tijd. Dat vraagt om aandacht en tijd om initiatieven te ondersteunen en netwerken op te bouwen en te verstevigen. Daarnaast zijn de opbouwwerkers ervaren procesbegeleiders.

Op verzoek ondersteunen de opbouwwerkers initiatieven. Met elk initiatief kijkt het opbouwwerk welke ondersteuning nodig is; dit is altijd maatwerk! We helpen ook proactief initiatieven te ontwikkelen als daar behoefte aan is. En we brengen Right to Challenge onder de aandacht, een recht van inwoners om zelf voorzieningen in beheer te nemen.

Fysiek aanwezig, contact met ’t Baken 
Het opbouwwerk is fysiek in kernen en wijken aanwezig en vijf dagen per week bereikbaar. En zo nodig ook buiten kantooruren en in de weekenden. Opbouwwerkers reageren binnen 48 uur op telefoontjes of mail en binnen een week op uitgebreidere vragen. Het opbouwwerkers hebben nauw contact met ’t Baken, kunnen snel doorverwijzen en gaan aan de slag met signalen die zij van deze teams krijgen.

Wilt u meer weten?
Heeft u een vraag of idee en wilt u hierover graag contact met de opbouwwerkers? Schroom dan niet om contact op te nemen. Geen idee is te gek.
Bel of mail dan met
• Janine Dijkman op telefoonnummer 06-46326500 of e-mail j.dijkman@welzijnlochem.nl
• Gerdie Kreunen op telefoonnummer 06-45640825 of e-mail g.kreunen@welzijnlochem.nl
• Seher Boya op telefoonnummer 06-53559626 of e-mail s.boya@welzijnlochem.nl