Opbouwwerk

De verhouding tussen inwoners, overheid en maatschappelijke organisaties verandert. De overheid stimuleert burgerinitiatieven en steeds meer inwoners ondernemen daadwerkelijk actie om activiteiten te ontplooien, projecten op te zetten en zo de eigen straat, buurt of het dorp te verbeteren. Vaak kunnen inwoners dat zelf, maar soms is daarbij onafhankelijke en tijdelijke ondersteuning gewenst. Bijvoorbeeld om de weg te vinden in overheids- en subsidieland. Het team Opbouwwerk van Stichting Welzijn Lochem biedt deze ondersteuning.

Verbinden, ondersteuning en meedenken
Team Opbouwwerk heeft kennis van en contacten met de (bewoners)groepen en organisaties die binnen de gemeente Lochem actief zijn. De opbouwwerkers zijn de verbindende schakel tussen inwoners(groepen), overheden, professionele organisaties en vaak ook tussen professionals onderling. Zij hebben aandacht en tijd om initiatieven te ondersteunen, netwerken op te bouwen en te verstevigen. Daarnaast zijn de opbouwwerkers ervaren procesbegeleiders.

Ook voor jouw initiatief kijkt Team Opbouwwerk graag welke ondersteuning nodig is; dit is altijd maatwerk! Wij denken proactief met je mee! Heb je bijvoorbeeld behoefte aan financiële ondersteuning bij het opstarten van een mooi initiatief? Ook daar zijn mogelijkheden voor.

Team Opbouwwerk
Heb je een vraag of idee en wil je hierover graag overleggen met de opbouwwerkers?
Neem dan contact op. Geen idee is te gek! Team Opbouwwerk is regelmatig fysiek in kernen en wijken aanwezig zodat je hen kunt aanspreken, maar het team is ook telefonisch: 0573-297000 of via de mail: opbouwwerk@welzijnlochem.nl bereikbaar.

Astrid Lievestro, Opbouwwerker en procesbegeleider ontmoetingsinitiatieven,
06-44 82 87 36, a.lievestro@welzijnlochem.nl
Geralda van Lenthe, opbouwwerker
06-83 52 51 58, g.vanlenthe@welzijnlochem.nl
Henry Oost, Opbouwwerker en projectleider bussen
06-83 35 69 58, h.oost@welzijnlochem.nl
Mirjam van Baalen, projectleider opbouwwerk
06-83 66 87 83, m.vanbaalen@welzijnlochem.nl

Filmpje Ervaringsroute Inclusie
In dit filmpje nemen een aantal inwoners met een fysieke of visuele beperking ons mee al wandelend of rollend door de gemeente Lochem. In de verschillende kernen laten ze zien welke uitdagingen zij dagelijks op hun pad tegenkomen. Naast deze ervaringsdeskundigen, hebben verschillende medewerkers van de gemeente Lochem en Circulus aan dit filmpje meegewerkt.