Opbouwwerk

De verhouding tussen inwoners, overheid en maatschappelijke organisaties verandert.

De overheid stimuleert burgerinitiatieven en steeds meer inwoners ondernemen daadwerkelijk actie om activiteiten te ontplooien, projecten op te zetten en zo de eigen straat, buurt of het dorp te verbeteren. Vaak kunnen inwoners dat zelf, maar soms is daarbij onafhankelijke en tijdelijke ondersteuning gewenst. Bijvoorbeeld om de weg te vinden in overheids- en subsidieland.

Team Opbouwwerk van Stichting Welzijn Lochem biedt deze ondersteuning.

Verbinden, ondersteuning en meedenken

Team Opbouwwerk heeft kennis van en contacten met de (bewoners)groepen en organisaties die binnen de gemeente Lochem actief zijn. De opbouwwerkers zijn de verbindende schakel tussen inwoners(groepen), overheden, professionele organisaties en vaak ook tussen professionals onderling. Zij hebben aandacht en tijd om initiatieven te ondersteunen, netwerken op te bouwen en te verstevigen. Daarnaast zijn de opbouwwerkers ervaren procesbegeleiders.

Ook voor uw initiatief kijkt Team Opbouwwerk graag welke ondersteuning nodig is; dit is altijd maatwerk! Wij denken proactief met u mee! Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan financiƫle ondersteuning bij het opstarten van een mooi initiatief? Ook daar zijn mogelijkheden voor.

Team Opbouwwerk

Heeft u een vraag of idee en wilt u hierover graag overleggen met de opbouwwerkers?

Neemt u dan contact op. Geen idee is te gek!

Team Opbouwwerk is regelmatig fysiek in kernen en wijken aanwezig zodat u hen kunt aanspreken, maar het team is ook telefonisch of via de mail bereikbaar.

Astrid Lievestro 06-44828736 / a.lievestro@welzijnlochem.nl
Gerdie Kreunen 06-45640825 / g.kreunen@welzijnlochem.nl
Seher Boya 06-53559626 / s.boya@welzijnlochem.nl
Janine Dijkman j.dijkman@welzijnlochem.nl