Meldpunt Activeren en Signaleren (ACSI)

Iedereen verdient een prettige oude dag
Veel senioren kunnen zelfstandig genieten van hun oude dag. Door bezuinigingen en veranderingen in de zorg, dreigt een groep kwetsbare senioren tussen de wal en het schip te geraken. Deze mensen zijn soms niet meer (helemaal) in staat de regie over het eigen leven te voeren, zijn vergeetachtig, hebben een lichamelijke beperking en/of zijn (daardoor) eenzaam. Het is belangrijk dat deze groep mensen in beeld komt en met hulp weer actief kan worden. Ook zij verdienen namelijk een prettige oude dag.

Toegankelijk , goed bereikbaar en bekend Meldpunt
De (vrijwillige) medewerkers bij het Meldpunt ACSI werken aan de bekendheid en bereikbaarheid van het meldpunt.  Ze zorgen voor de werving van vrijwilligers en zorgen ervoor dat de vrijwilligers deskundig zijn op het gebied van zelfstandig wonen, zelfredzaamheid en het activiteitenaanbod in de gemeente. Ze werken samen met interne en externe verwijzers, zoals ’t Baken, mantelzorgondersteuning, maatschappelijk werk en de thuiszorg. Zo kunnen senioren ook geholpen worden wanneer dat vanuit het meldpunt niet kan.

Betrokken vrijwilligers helpen medebewoners
Inwoners in de naaste omgeving van een kwetsbare oudere en organisaties die deze senioren in beeld hebben of krijgen, kunnen hun bezorgdheid melden bij het Meldpunt ACSI. Dan gaat een seniorenadviseur van SWL in gesprek met de senior(en) en geeft informatie over mogelijke activiteiten en ondersteuning. Vervolgens verkent en inventariseert een activiteitenbegeleider de mogelijkheden en brengt de oudere naar een activiteit of in contact met een vrijwilliger. De vrijwilliger werkt vanuit de maatjesgedachte (gebaseerd op gelijkwaardigheid) en kan voor de oudere de verbinding zijn met de samenleving.

Wilt u meer weten?
Bel of mail dan met Vera Langedijk op telefoonnummer: 0573-297000 of via e-mail v.langedijk@welzijnlochem.nl