MANTELZORGCOMPLIMENT 2022 – GEMEENTE LOCHEM

Zorg je intensief voor een ander? Woon je met iemand samen die langdurig ziek is, verslaafd of in de war, of een beperking heeft? Heb je extra zorg voor jouw partner, een van je ouders of voor een kind? Of is er iemand in je omgeving – een familielid, vriend of buur – voor wie jouw hulp onmisbaar is? De gemeente Lochem wil je heel graag bedanken voor wat je doet!

Als mantelzorger ben je veel belangrijker dan je zelf misschien denkt. Als blijk van waardering stelt de gemeente Lochem een bedrag van € 100,- ter beschikking voor mantelzorgers: het Mantelzorgcompliment.

VRAAG HIER HET MANTELZORGCOMPLIMENT AAN!

Sta je al bij ons geregistreerd als mantelzorger? Dan ontvang je uiterlijk half september 2022 een deels voor-ingevuld aanvraagformulier per post. Wel zo makkelijk!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

WANNEER KOM JE IN AANMERKING VOOR HET MANTELZORGCOMPLIMENT?

– Zorg je voor iemand die in de gemeente Lochem woont? Dan kun je een aanvraag indienen samen met degene waar je voor zorgt.

– Als mantelzorger hoef je niet woonachtig te zijn in de gemeente Lochem.

– Per zorgvrager kan voor één mantelzorger (van 24 jaar of ouder) een mantelzorgcompliment worden aangevraagd (zijn jullie met meer mantelzorgers betrokken, dan kunnen jullie het compliment onderling verdelen).

– Elke mantelzorger kan maximaal 1 mantelzorgcompliment aanvragen en per adres wordt maximaal 1 mantelzorgcompliment uitgedeeld.

– Voor kinderen/jongeren tussen de 4 en 24 jaar is een apart aanvraagformulier.

– Je komt in aanmerking wanneer je als mantelzorger tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden aaneengesloten, onbetaald mantelzorg verleent. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.

AANVRAGEN

– Een mantelzorger dient zelf het aanvraagformulier in te vullen. Het compliment kan niet door een ander worden aangevraagd.

– De aanvraag voor 2022 moet uiterlijk 30 november 2022 bij ons binnen zijn.

– Je ontvangt een bevestiging zodra het mantelzorgcompliment is toegekend (binnen ca. 4 weken).

HOE GAAT HET VERDER NADAT JE EEN AANVRAAG HEBT GEDAAN?

Aanvragen die voor 15 oktober bij ons binnen zijn, proberen we uiterlijk 10 november – de landelijke dag van de mantelzorg, over te maken. Aanvragen die na 15 oktober binnenkomen, worden binnen ca. 4 weken verwerkt.

Mocht je niet in aanmerking komen voor het compliment, dan wordt je hierover geïnformeerd. Ook bij onduidelijkheden nemen wij contact met je op. Het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de mantelzorgwaardering terecht komt bij de groep mantelzorgers die intensief en langdurig voor een ander zorgen. Het kan daarom voorkomen dat je aanvraag bij wijze van steekproef uitgebreider met je wordt doorgenomen.

OVER DE GEVRAAGDE GEGEVENS

– Graag willen we mantelzorgers af en toe per email informeren over ons aanbod. Geef ons daarom je mailadres door.

– Ook vragen we naar jouw situatie en voor wie je zorgt, zodat we meer inzicht krijgen in de mantelzorg die in Lochem gegeven wordt en we een ruim aanbod voor alle mantelzorgers kunnen creëren en verbeteren.

– De gegevens slaan we op in ons systeem, we gaan ervan uit dat je hiermee instemt. We gebruiken de gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening.

VRAGEN OF HULP NODIG?

Heb je vragen over het invullen van het formulier of heb je geen computer? Neem dan contact met ons op via 0573-297000. We helpen je graag.

Bekijk hier de veel gestelde vragen mantelzorgcompliment 2022.