Mantelzorg in de kernen

Zo bereiken we Mantelzorgers in alle kernen van de gemeente Lochem
Nederland telt 3,5 miljoen Mantelzorgers. Zij zorgen onbetaald en vrijwillig voor een naaste of iemand in hun sociale netwerk. Naar schatting kampt 450.000 van hen met een vorm van overbelasting. In Lochem gaat het dan om 900 van de circa 5.300 Mantelzorgers. Passende mantelzorgondersteuning is daarom van groot belang. Het Knooppunt Mantelzorg ondersteunt Mantelzorgers bijvoorbeeld via inloopspreekuren in Gorssel en Lochem. Daar kunnen Mantelzorgers terecht voor informatie en voorlichting, advies en begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp, informatie over financiële tegemoetkoming, bemiddeling bij respijtzorg en praktische hulp.

Samen zoeken naar passende mogelijkheden
Om Mantelzorgers in de gehele gemeente van dienst te kunnen zijn, zoekt het Knooppunt Mantelzorg in Almen, Eefde, Epse-Joppe, Harfsen, Barchem en Laren-Exel samen met dorpsraden en andere collega-organisaties naar passende locaties om inloopspreekuren te organiseren. Mantelzorgers kunnen desgewenst ook voor de avonduren een afspraak maken.

Behoeften in kaart, breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden
Het Knooppunt Mantelzorg biedt een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden. Van hieruit worden diverse bijeenkomsten en inloopspreekuren georganiseerd en ook de Dag van de Mantelzorg, De (vrijwillige) medewerkers voeren ondersteunende gesprekken, bieden emotionele ondersteuning door ‘een luisterend oor’, geven informatie en advies, bemiddelen bij respijtzorg en bieden praktische hulp bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren.

Wilt u meer weten?
Bel of mail dan met Marieke Muilerman of Anke Muizelaar op telefoonnummer: 0573-297000 of per e-mail: m.muilerman@welzijnlochem.nl of a.muizelaar@welzijnlochem.nl