Maatjesprojecten

Elkaar weer op weg helpen
De meeste mensen wonen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis. Wanneer dit (tijdelijk) niet lukt, kan de inzet van een vrijwilliger uitkomst bieden. Deze vrijwilliger kan net even de coach, mentor of het maatje zijn, dat nodig is om weer zelfstandig door te kunnen. Project Maatjes van Stichting Welzijn Lochem koppelt deze vrijwilligers één-op-één aan hulpbehoevende inwoners.

Emotionele en praktische steun in gelijkwaardige relatie
SWL heeft veel ervaring in het matchen van (de mensen achter) vraag en aanbod van vrijwillige inzet. De ervaring leert dat professionele begeleiding en individuele matching van vrijwilligers belangrijke succesfactoren zijn bij het slagen van een koppeling. De vrijwilligers bieden emotionele en praktische steun aan mensen. Dat doen ze volgens de ‘maatjesgedachte’, waarbij een gelijkwaardige relatie het belangrijkste uitgangspunt is.

Grip op de huishoudknip, Mantelzorgmaatje, Social media
Project maatjes biedt vrijwilligers voor de projecten Grip op de huishoudknip, Mantelzorgmaatje en Social media. Bij Grip op de huishoudknip krijgen mensen een jaar lang ondersteuning om de financiële huishouding zelf te doen. Daarbij is aandacht voor alle leefgebieden die de financiële problemen (mede) veroorzaken. Mantelzorgers die overbelast raken kunnen een Mantelzorgmaatje krijgen waardoor ze hun taak beter en langer kunnen volhouden. Voor ouderen die belangstelling hebben voor internet en Social media is er een Social media maatje. Zo leren ze op andere manieren communiceren en blijven ze meer bij de buitenwereld betrokken. Daarnaast maakt Project maatjes ook individuele koppelingen ‘op maat’, zolang de inzet van een maatje maar bij kan dragen aan de zelfredzaamheid van een hulpbehoevende inwoner.

Wilt u meer weten?
Belt u dan met Carin Braak op telefoonnummer: 0573-297000.