Langer fijn wonen

Omdat iedereen zo lang mogelijk prettig en veilig thuis wil wonen
De gemeente Lochem heeft te maken met een vergrijzende bevolking. Met alleen nieuwbouw kan niet aan de toenemende vraag naar geschikte seniorenwoningen worden voldaan. Ook kiezen steeds meer senioren ervoor langer in hun huidige woning te blijven wonen. Gezien deze ontwikkelingen is het wenselijk om de bestaande woningen aan te passen. SWL biedt hiervoor Langer fijn thuis wonen, een initiatief om inwoners te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om woningen aan te passen en ‘levensloopbestendiger’ te maken. Zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig, prettig en veilig thuis kan blijven wonen. Het advies is gratis; de gewenste aanpassingen komen voor kosten van de bewoner.

Mijn Huis op Maat
Meer informatie over Langer fijn thuis wonen vindt u op de website van Mijn Huis op Maat. Klik op deze link om daar naar toe te gaan. Daar vindt de Huistest van Mijn huis op Maat, waarmee u kunt onderzoeken hoe veilig of hoe comfortabel uw huis is en hoe u daar zelf iets aan doen kan. Of, als u huurder bent, hoe u samen met uw woningcorporatie er iets aan doen kan.

Samenwerking
Langer fijn thuis wonen is een initiatief van de gemeente Lochem, in samenwerking met Stichting Welzijn Lochem, woningcorporaties IJsseldal Wonen en Viverion, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Sensire, Sutfene en Zorggroep Sint Maarten (locatie Gudula).

Langer fijn thuis wonen in beeld zien? Bekijk het filmpje

 

Wilt u meer weten?
Belt u dan met Vera Langedijk op telefoonnummer: 0573 – 297000 of via e-mail v.langedijk@welzijnlochem.nl.