Knooppunt Mantelzorg

De Mantelzorger in staat stellen te kunnen (blijven) zorgen
Nederland telt 3,5 miljoen Mantelzorgers. Zij zorgen onbetaald en vrijwillig voor een naaste of iemand in hun sociale netwerk. Naar schatting kampt 450.000 van hen met een vorm van overbelasting. In Lochem gaat het dan om 900 van de circa 5.300 Mantelzorgers. Passende mantelzorgondersteuning is daarom van groot belang. Het gaat dan om het verminderen van de belasting en het versterken van wat al goed gaat. Zo kunnen Mantelzorgers hun belangrijke taken blijven uitvoeren.

Goed geschoolde medewerkers die verbinden en samenwerken
Vanuit het Knooppunt Mantelzorg werken goed geschoolde en ervaren mantelzorgondersteuners. In nauw overleg met de Mantelzorger worden desgewenst eventuele knelpunten die kunnen leiden tot overbelasting in kaart  gebracht. Er wordt desgewenst samengewerkt met het sociaal netwerk, de werkgever en verschillende relevante organisaties om een veranderingen te bewerkstelligen.

Daarnaast schuiven de mensen van het Knooppunt Mantelzorg aan in ambtelijke en bestuurlijke overleggen, zoeken ze actief de publiciteit om de mogelijkheden onder de aandacht te brengen en verwijzen ze door als de mantelzorgers tegen grenzen aanlopen.

Betrokken vrijwilligers helpen medebewoners
Het Knooppunt Mantelzorg biedt een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden. Van hieruit worden diverse bijeenkomsten en inloopspreekuren georganiseerd en ook de Dag van de Mantelzorg, De (vrijwillige) medewerkers voeren ondersteunende gesprekken, bieden emotionele ondersteuning door ‘een luisterend oor’, geven informatie en advies, bemiddelen bij respijtzorg en bieden praktische hulp bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren.

Wilt u meer weten?
Bel of mail dan met Marieke Muilerman of Anke Muizelaar op telefoonnummer: 0573-297000 of per e-mail: m.muilerman@welzijnlochem.nl of a.muizelaar@welzijnlochem.nl.