Jongerenwerk

Ontwikkelen naar volwassenheid
Jongeren zorgen voor extra’s: ze ontdekken hun talenten, ontwikkelen zichzelf en zorgen voor reuring en elan in een (lokale) samenleving. In de gemeente Lochem zijn ruim 3.000 jongeren tussen 15 en 25 jaar oud. Het grootste deel groeit op een prettige manier op, voor een kleine groep kent de weg naar volwassenheid wat obstakels. Het jongerenwerk is er voor hen allen. De jongerenwerkers zoeken (groepen) jongeren op in de eigen leefomgeving en ondersteunen en begeleiden ze in hun ontwikkeling naar volwassenheid.

Aansluiten bij jongeren zelf
Het jongerenwerk sluit aan bij de leefwereld en ontmoet jongeren op de plekken waar ze zijn. Jongeren die goed in hun vel zitten, dagen we uit om vanuit hun talenten zelf de lead te nemen in het organiseren van activiteiten en het opzetten van projecten. Voor jongeren die het (tijdelijk) wat moeilijker hebben, bieden we een veilige omgeving waardoor eventuele problemen bespreekbaar worden en een oplossingsrichting kan ontstaan.

Jongerencentrum, Burgerschapsprojecten en een eigen TV-zender
Van dinsdag tot en met vrijdag organiseert het jongerenwerk ontmoetingsactiviteiten in het Jongerencentrum. Met het Staring College voeren we jaarlijks Burgerschapsprojecten uit. We organiseren bijeenkomsten over alcohol en drugs, ondersteunen initiatieven van jongeren en begeleiden een TV-zender voor en door jongeren. We bieden leer- en werkplekken aan, voor jongeren en organiseren talentontwikkelingsprojecten op het gebied van kunst, cultuur en media. We komen op voor jongeren binnen de gemeente en geven ze een stem. Daarnaast peilen we continu de behoeften van jongeren: via enquêtes en in het dagelijkse contact en spelen we in op actuele zaken in de gemeente Lochem.