Jongeren op gezond gewicht brengt jaarlijks een jaarbeeld uit. In het jaarbeeld leest u welke activiteiten er zijn georganiseerd in 2019. In veel gevallen zijn het activiteiten die samen met publieke private partners worden georganiseerd op school, met kinderopvangorganisaties, met de (sport)verenigingen en in de vrije tijd.

Lees het complete JOGG jaarbeeld 2019: 394 – JOGG jaarbeeld 2019