Jeugdcoach

Werken aan een positief opgroeiklimaat voor kinderen
Binnen de gemeente Lochem werken allerlei organisaties eraan dat ieder kind in een verrijkte omgeving kan opgroeien, een omgeving waarin kinderen hun kennis, vaardigheden en persoonlijkheid zodanig kunnen ontwikkelen dat ze op een volwaardige manier in de samenleving kunnen functioneren. Deze ontwikkeling ontstaat in ervaringen die kinderen opdoen in activiteiten en in interactie met anderen. De jeugdcoach werkt aan een positief opgroeiklimaat voor kinderen door activiteiten te bieden waar kinderen echt iets aan hebben, waarin ze zich kunnen ontwikkelen.

Positieve insteek, veilige omgeving en activiteitenaanbod op maat
De jeugdcoach biedt kinderen en tieners vanuit een positieve insteek de gelegenheid om in een veilige omgeving uiteenlopende vaardigheden op te doen. Dat doen ze in elf kernen en op zeventien basisscholen, die verschillende schoolconcepten, wensen en behoeften hebben. Dat maakt ondersteuning op maat zowel gewenst als noodzakelijk. Om dit vorm te kunnen geven, werken de coaches nauw samen met lokale verenigingen, het JOGG, jongerenwerkers en de coördinator van de Brede school.

Jeugdcoach voor talentontwikkeling en verbinder van lokaal netwerk
De jeugdcoach organiseert in het kader van Brede School ontwikkeling een aanbod op het gebied van onderzoekend leren en burgerschap voor de basisscholen. Zij doet dit waar mogelijk met lokale en regionale aanbieders van natuur- en techniekprogramma’s, een activiteitenprogramma waarbinnen scholen zelf keuzes kunnen maken. Denk bijv. aan Publiekssterrenwacht PHOENIX, Atelier Mooi Zo, of een waterkant- en visproject met IVN en de hengelsportvereniging en de zoogdierenvereniging. Tevens ontwikkelt de jeugdcoach een op maat gemaakt en dekkend programma op het gebied van burgerschap aansluitend op de kerndoelen van het onderwijs. ( bijv. vrijwilligersproject groep 8, vluchtelingenwerkproject, leren budgetteren en het EPJO project in samenwerking met de Peter Faber Stichting. Daarnaast organiseert de jeugdcoach activiteiten in de wijken en kernen. Tijdens de zomervakantie, kinderboekenweek en de Buitenspeelcampagne. Daarbij werkt zij samen met bewoners en lokale organisaties. De jeugdcoach is combinatiefunctionaris binnen de Brede School en werkt samen met sport-, cultuur-, lees/mediacoaches, opbouwerk en het JOGG en de coördinator Brede School.

Meer weten?
Bel of mail dan met Irma Harmsen op telefoonnummer: 06-50645669 of e-mail: i.harmsen@welzijnlochem.nl.