Voor veel mensen die van een (zeer) laag inkomen moeten rondkomen, is het huidige systeem van armoedevoorzieningen te ingewikkeld. Roeland van Geuns en Mirre Stallen geven hulpverleners handreikingen, gebaseerd op de gedragsleer, om mensen in armoede beter te helpen.

Lees het volledige artikel op: http://www.socialevraagstukken.nl/inkomensvoorzieningen-zijn-voor-veel-armen-te-gecompliceerd/

Website: www.socialevraagstukken.nl

Roeland van Geuns is lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam.
Mirre Stallen is senior onderzoeker Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam en universitair docent Universiteit Leiden.