Het Knooppunt Mantelzorg nodigt alle mantelzorgers van harte uit voor haar eerstvolgende bijeenkomst met als thema: Informatiebijeenkomst mantelzorg en PGB.

Wanneer: Woensdag 9 oktober 2019
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Waar: Vergaderzaal van SWL boven de bibliotheek, Dr Rivestraat 1 in Lochem

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen mensen die langere tijd zorg of ondersteuning nodig hebben deze zelf regelen. Ook sommige zorgtaken van mantelzorgers kunnen uit een PGB worden betaald. Maar hoe werkt dat dan? En waarom zou je dat wel of niet willen als mantelzorger?

De informatiebijeenkomst wordt gegeven door een voorlichter van Per Saldo, die tevens ervaringsdeskundig is.

De toegang is gratis maar omdat er maximaal 30 personen aan deze workshop kunnen deelnemen is aanmelden nodig. Dit kan op nummer; 0573-297000 of via e-mail: mantelzorg@welzijnlochem.nl

Wilt u naar de bijeenkomst, maar degene voor wie u zorgt kan niet alleen thuisblijven? Neemt u dan contact op met Marian de Hoop of Anke Muizelaar: telefoon 0573-297000 of via e-mail: mantelzorg@welzijnlochem.nl

Ook voor andere vragen kunt u contact opnemen met Marian of Anke.