In het najaar van 2020 voeren alle GGD’en een gezondheidsonderzoek uit: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Met de slogan ‘Hallo, hoe gaat het ons?’ starten we een onderzoek naar gezondheid en leefstijl van volwassenen. In onze regio ontvangen bijna 60.000 inwoners een uitnodiging om mee te doen. Ben jij er daar één van? Vul dan de vragenlijst in! Jouw deelname is belangrijk voor ons.

Wat is de GGD Gezondheidsmeter?

Het onderzoek gaat over de gezondheid, leefstijl en woonsituatie van inwoners van 18 jaar en ouder. Hierbij maken we onderscheid tussen de groepen 18- t/m 64-jarigen en 65-plussers. De GGD Gezondheidsmeter wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland.

Wat doen de GGD’en en gemeenten met de uitkomsten van het onderzoek? De uitkomsten gebruiken ze om te bepalen wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het CBS kiest willekeurig personen die worden uitgenodigd om mee te doen aan de GGD Gezondheidsmonitor 2020. Met deze groep inwoners krijgen we een goed beeld van de gehele bevolking. Zij krijgen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of op papier. Personen die niet uitgekozen zijn, ontvangen geen vragenlijst. Zij kunnen dit jaar wel voor het eerst wel meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl.

Het onderzoek loopt tot 18 december 2020. Halverwege 2021 zijn de resultaten te bekijken op onze website. In de resultaten gaat het altijd om de gegevens van groepen van personen en nooit over individuele personen.

Meer informatie? Ga naar https://www.ggdnog.nl/gezondheid/gezond-leven/gezondheidsmeter-2020.