Om de leefstijltransitie waar te maken, heeft het gezonder maken van de leefomgeving van kinderen en jongeren blijvende aandacht nodig. Zowel op landelijk als lokaal niveau. Dat vindt ook JOGG-

Gemeente Lochem en daarom gaan ze voor onbepaalde tijd door met de JOGG-aanpak.
“Gezond eten en drinken en voldoende bewegen moet weer de normaalste zaak van de wereld worden”, zegt wethouder Henk van Zeijts. Leefstijl heeft een belangrijke plek gekregen in de ‘uitvoeringsagenda preventie’ en is daarmee ook bestuurlijk stevig verankerd in het beleid van de gemeente. Met de verlenging voor onbepaalde tijd laat Lochem zien hoe belangrijk zij het vindt om structureel in te zetten op preventie en een gezonde leefstijl. De gemeente daagt andere gemeenten uit om hetzelfde te doen.