Preventie, maar hoe dan?
De (jeugd)hulpverlening en zorg wordt steeds duurder. De wens en noodzaak om te investeren in welzijn, preventie en gezondheid wordt nu door iedereen omarmt. De bestuursvoorzitters van Menzis, CZ en Zilverenkruis predikten afgelopen week in de Volkskrant over een revolutie: stel zorgverleners verplicht aan de preventie van gezondheidsklachten te werken; in het SER-advies ‘Zorg voor de toekomst’ wordt een dringend beroep gedaan op komende kabinetten om flink in te zetten op preventie en dan met name ook buiten de zorg: op het werk, in de wijk, met woningcorporaties, op school, in het welzijnsbeleid, in ruimtelijke inrichting en met jongerenbeleid. En dat alles in samenwerking met het bedrijfsleven. En bijna alle politieke partijen zetten volop in op welzijn en preventie om gezondheid en leefbaarheid te vergroten. Kortom, de tijd is er meer dan rijp voor.

Investeren in welzijn en preventie dus. Niet alleen financieel, maar zeker ook in de aanpak. Want het welzijnswerk kan in onze ogen beter. Preventiever.

SWL ziet dat onze hulpverleners hun werk binnen de kaders goed doen. Alleen komen we er steeds vaker achter dat we niet helemaal het goede doen. Problemen blijven ontstaan, terug komen en elkaar opvolgen. Wij, en vele andere professionals in het welzijnswerk, de sociale wijkteams en de hulpverlening, zien problemen vaak in een vroeg stadium wel aankomen, maar onze gezamenlijke manier van werken om mensen te helpen komt pas op gang als het probleem te groot is geworden. En de Coronacrisis heeft, zoals u weet, de situatie voor veel mensen verslechterd. De tijd is er niet alleen rijp voor, maar het is ook urgent.

ErWelzijn
We weten namelijk dat sociale problemen elkaar meestal opvolgen. Aantal voorbeelden: veel mantelzorgers zien hun sociale netwerk kleiner worden, waardoor de kans op eenzaamheid groter wordt. Laaggeletterden lopen groot risico om in financiële problemen te raken, omdat ze aanmaningen niet begrijpen. Hierdoor ontstaat er stress in het gezin, waardoor de kans op een scheiding groter wordt. Jongeren die 18 jaar worden kunnen geen aanspraak meer maken op jeugdzorg en belanden op straat met alle gevolgen van dien. Wat blijkt, deze neerwaartse spiraal van opeenvolgende problemen wordt ondersteund door wetenschappelijke bewijs: life-events leiden tot verminderde veerkracht, dat leidt tot opeenvolgende problematiek en dat leidt weer tot verminderde veerkracht.

SWL heeft hier een nieuwe denk- en werkwijze voor ontwikkeld die we op dit moment implementeren in Lochem. Wij noemen deze aanpak ErWelzijn. ErWelzijn heeft als uitgangspunt dat fysieke, emotionele of sociale gebeurtenissen in iemands leven (life-events) onder ongunstige omstandigheden een domino-effect van negatieve gevolgen kan veroorzaken. De ErWelzijn aanpak richt zich op het in kaart brengen van deze oorzaken én mogelijke gevolgen van life-events, het ontdekken van signaleringsmomenten en welke ondersteuning op welk moment, en door wie gewenst is. Dit resulteert in oplossingen – met vaak verrassende samenwerkingen met bijvoorbeeld scholen, woningcorporaties, jongerenwerk, bedrijfsleven, en huisartsen – voor mensen en hun directe sociale omgeving. Opvolgende problematiek wordt voorkomen, waarmee ErWelzijn bezuinigt op leed en onnodige kosten.

Steun
De ontwikkelingen van ErWelzijn wordt van harte ondersteund door de gemeente Lochem, Hogeschool Saxion, Universiteit Utrecht, Spectrum Elan en 7 lokale welzijnsorganisaties. De aanpak lijkt veelbelovend en we zijn best overdonderd door alle positieve reacties. De wens om te versnellen is er, de animo voor een route naar nieuwe effectievere manieren van preventief werken is groot.

Doen
Zoals je gewend bent van SWL zijn we gewoon begonnen met doen. Zo hebben we nu een Atlas life events in ontwikkeling, onderzoeken we in een promotietraject met de universiteit Utrecht veerkracht en hebben we een innovatie route ontwikkeld om te komen tot verbinding en innovatie in het sociale domein.

De Atlas Life events
Met de Atlas kun je deze reeksen van life events in beeld brengen. Je krijgt inzicht in de wetenschappelijke kennis over verbanden tussen life events en je krijgt feiten en cijfers. Dit helpt je om bijvoorbeeld nieuw beleid en preventieve maatregelen in het sociale domein te ontwikkelen. Je ziet waar je vroeg kunt signaleren en hoe je opvolgende problemen kunt voorkomen. De Atlas geeft een duidelijk beeld wanneer we er moeten zijn om problemen te voorkomen.

Hoe werkt de Atlas?

De toekomst
SWL zet deze ontwikkeling in 2021 door. Door ErWelzijn weten we nu wanneer we er moeten zijn en wat we daar kunnen doen. Dit uitwerken is een gezamenlijk proces met bijvoorbeeld ’t Baken, de gemeente Lochem en andere samenwerkings partners. En gave klus waar we zin in hebben.

Wil je meer weten? Check onze website: https://erwelzijn.nl/ of neem contact op met Bram Buiting: 06- 33 20 74 01.