De Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad is een adviesorgaan van het College van burgemeester en wethouders die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over het sociaal domein (o.a. werk en inkomen, jeugd, wonen, zorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie). De inbreng van inwoners die in aanraking komen met de wetgeving rond het sociaal domein is van groot belang. De Adviesraad wil alle ervaringen, meningen en geluiden uit de samenleving vertalen in goede en praktische adviezen.

De Adviesraad is nog in ontwikkeling. Het afgelopen jaar is hiervoor een mooi fundament gelegd, waarop we dit jaar verder kunnen bouwen en inrichten. Er zijn nu 7 kandidaatleden, een adviseur en een procesbegeleider die hier definitieve invulling aan geven. De Adviesraad wil graag doorgroeien naar maximaal 15 leden, zodat op alle gebieden binnen het Sociaal Domein kennis aanwezig is.

Wij zoeken
Enthousiaste leden die meedenken en meepraten over het beleid binnen het sociaal Domein. De onderwerpen hebben betrekking op: ouderen, informele zorg (mantelzorg, vrijwilligers), jeugdhulp, jongeren (jongerenwerk), geestelijke gezondheidszorg, inkomens- en schuldenproblematiek en mensen met een migratie achtergrond. Bent u een betrokken inwoner en heeft u de nodige kennis en/of ervaring op een van deze terreinen? Dan komen wij graag met u in contact.

Van de leden wordt verwacht dat hij/zij:
• Kennis of ervaring heeft met een van de genoemde onderwerpen
• Zicht heeft op de situatie en de sociale kaart van de gemeente Lochem
• Houdt van samenwerken
• Open staat voor het vergroten van zijn/haar kennis door o.a. scholing
• Praktisch is ingesteld in denken, doen en communiceren
• Ongeveer een dagdeel per week beschikbaar is om de taak uit te voeren.
• Oor heeft voor signalen uit de regionale samenleving
• In staat is om samen adviezen voor te bereiden op basis van argumenten, afwegingen en belangen
• Geen binding heeft met professionele aanbieders waarmee de gemeente officieel samenwerk
• Actief is in netwerken met maatschappelijke organisaties of ervaringsdeskundige in de gemeente Lochem
OF
In staat is om dit netwerk te organiseren of op te bouwen.

Faciliteiten
Deze functie is op basis van vrijwilligheid. De gemeente stelt een onkostenvergoeding en faciliteiten beschikbaar aan de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Meer informatie
Herken jij je in dit profiel, mail je motivatie dan aan Majella Schreurs. Ook voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen per mail m.schreurs@lochem.nl of telefonisch op 06-13805114.