Buurtbemiddeling Lochem

Burenruzies komen overal voor. Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Dit kan het veiligheidsgevoel van mensen aantasten. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken. Er is een grote kans op succes. Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond.

Verbeteren van de leefbaarheid in kernen en buurtschappen
In Lochem is buurtbemiddeling in 2007 van start gegaan. We helpen buurtbewoners zelf een oplossing voor problemen te vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om geluidsoverlast, pesten, intimidatie, overlast door dieren en problemen over de erfgrens. Wanneer het bewoners lukt zelf een oplossing te vinden, zijn de resultaten duurzamer dan wanneer externe organisaties de oplossingen aandragen of opleggen. Bovendien krijgen deze bewoners een voorbeeldfunctie in de buurt. Zo verbeteren we de leefbaarheid in kernen en buurtschappen.

Betrokken vrijwilligers helpen medebewoners
Bij Buurtbemiddeling is ook het meldpunt voor bewoners en professionals. We werven, begeleiden en ondersteunen goed getrainde vrijwilligers die zich betrokken voelen bij de (eigen)  buurt en energie en vrije tijd willen inzetten om andere buurtbewoners te helpen bij het oplossen van een conflictsituatie.

Onze vrijwilligers zijn erg belangrijk. Ze krijgen dan ook voortdurend scholingsmogelijkheden aangeboden en worden op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en nieuwtjes rondom buurtbemiddeling.

Wilt u meer weten?
Bel of mail dan met Hans Botman op telefoonnummer: 06-19201295 of e-mail: hulp@goedeburenlochem.nl of kijk op de website voor Buurtbemiddeling: https://www.goedeburenlochem.nl