Burgerparticipatie

Hét financiële steuntje in de rug voor burgerinitiatieven
In de participatiesamenleving verandert de relatie tussen gemeenten en burgers. Gemeenten laten het initiatief meer aan de inwoners, terwijl inwoners zelf meer initiatief nemen en verantwoordelijkheid willen dragen voor hun leefomgeving. Inwoners ondernemen zelf van alles om hun leefomgeving te veranderen en verbeteren. Dat lukt heel vaak, al dan niet met een beetje professionele ondersteuning.

Soms is er een klein geldbedrag nodig om het initiatief een vliegende start te geven. SWL beheert een “Potje Burgerinitiatief”. Initiatieven die aan onderstaande criteria voldoen, kunnen aanspraak maken op maximaal € 1.000,- opstartbudget.

Criteria

  • Aanvragen tot max. €1000,–;
  • Initiatief in de gemeente Lochem, door inwoners uit de gemeente Lochem;
  • Het moet een sociaal maatschappelijk gedragen initiatief zijn dat bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheid. Het initiatief bevordert een efficiëntere besteding van gemeenschapsgelden of heeft een preventieve werking ter voorkomen van hogere ziektekosten of hulpverleningskosten;
  • De aanvraag bevat een meerjarenbegroting of anderzijds wordt aangetoond hoe het initiatief in de toekomst zelfstandig kan voortbestaan;
  • Het geld is bedoeld voor opstartkosten van een project of activiteit.

Met het Burgerparticipatiepotje wil SWL de ondersteuning van burgerinitiatieven verder stroomlijnen. De opbouwwerkers kunnen helpen bij de aanvraag als dat nodig is.

Binnen een week uitsluitsel
Een initiatief dient een aanvraag in bij SWL, met een kleine onderbouwing op basis van de hiervoor genoemde criteria. SWL neemt zo nodig contact op voor verduidelijking van de aanvraag en beoordeelt de aanvraag op basis van de criteria. Binnen een week na het indienen van een aanvraag weet een initiatiefnemer of hij een bijdrage kan verwachten.

Wilt u meer weten of een aanvraag indienen?
Bel of mail dan met:
Janine Dijkman op telefoonnummer 06-46326500 of e-mail j.dijkman@welzijnlochem.nl                                        Seher Boya op telefoonnummer 06-53559626 of e-mail s.boya@welzijnlochem.nl
Gerdie Kreunen op telefoonnummer 06-45640825 of e-mail g.kreunen@welzijnlochem.nl