BudgetAdviescentrum Lochem (B€L)

Mensen met financiële problemen weer op weg helpen

Steeds meer inwoners van de gemeente Lochem kampen met financiële problemen. Financiële problemen kunnen leiden tot een scala aan andere problemen. De financiële problematiek van een individu heeft ook gevolgen voor de sociale omgeving en lokale gemeenschap. SWL en collega-organisaties bieden een veelheid aan diensten aan op het gebied van armoedebeleid. Het ontbreekt aan samenhang, waardoor inwoners niet altijd de juiste weg vinden voor advies en begeleiding. Het BudgetAdviescentrum Lochem (B€L) verbindt de diensten van negen organisaties met elkaar en wordt daarmee de ene centrale voordeur voor inwoners met financiële problemen. Zo geven de organisaties samen een échte impuls aan de aanpak van het armoedeprobleem en helpt B€L mensen met financiële moeilijkheden weer op weg!

Wegwijs en weerbaar maken

B€L biedt steun en beperkt zich niet tot het geven van informatie en advies. Juist persoonlijke begeleiding is belangrijk: helpen bij het aanvragen van voorzieningen, met het contact leggen met instanties, meegaan naar die instanties en mee bewaken of procedures zorgvuldig en helder verlopen. Wegwijs en weerbaar maken is daarbij het motto! Altijd met als doel samen te voorkomen dat inwoners in financiële problemen raken, Als het daar te laat voor is, werken we aan een structurele oplossing van de problemen of aan het beheersbaar maken ervan.

Eenvoudige aanvraagprocedure, direct hulp

Vanuit B€L kan een inwoner op drie manieren toegang krijgen tot de verschillende diensten: via één van de deelnemende organisaties, ’t Baken of door rechtstreeks naar de loketten van B€L te gaan (dit zijn de bestaande loketten van SWL). De aanvraagprocedure is eenvoudig. Daarnaast zoekt B€L inwoners op. Het eerste contact is gericht op het voorkomen van (verdere) problemen en op praktische hulp. Daarna wordt, op basis van wederzijds vertrouwen, samen gezocht naar duurzame oplossingen. B€L streeft er naar direct hulp te bieden.

Wilt u meer weten?

Bel of mail dan met

Maaike de Weerd op telefoonnummer: 0573-29 70 00 of 06-57 04 81 03 of                                                    Aylin Gumus 06-19 73 85 30 of budgetadviescentrum@welzijnlochem.nl