BordjeVol is een nieuwe methode om op speelse wijze mantelzorgbelasting in beeld en bespreekbaar te maken. Inmiddels hebben al veel organisaties BordjeVol in gebruik genomen en zijn er diverse workshops voor professionals geweest.

Stichting Welzijn Lochem biedt regionale partijen graag de gelegenheid deel te nemen aan een BordjeVol workshop op 17 september van 13:30 – 16:00 uur bij Dorpshuus Hoeflo Harfsen.

Onderstaand vindt u informatie over de inhoud en deelnamekosten aan deze workshop.

Over de methode BordjeVol
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Op termijn kan dat leiden tot overbelasting. De methode BordjeVol geeft mantelzorgers inzicht in wat er op hun bordje ligt, welke activiteiten energie kosten (en opleveren) en welke mensen in de omgeving kunnen helpen. BordjeVol bestaat uit een set speelkaarten en een set werkbladen. De methode kan zelfstandig door een mantelzorger doorlopen worden, maar begeleiding van een professional levert zeker meerwaarde.

Over de workshop
Tijdens de workshop maakt u kennis met de methode door deze in de vorm van een rollenspel te doorlopen. WeHelpen geeft achtergrondinformatie over de stappen en de ervaringen van mantelzorgers en professionals. Vanzelfsprekend is er ook voldoende ruimte om als vakgenoten kennis en ervaring over informele hulp uit te wisselen. NB: het is niet nodig om een workshop te volgen voordat de methode kan worden ingezet. De workshop biedt professionals een zogenaamde ‘vliegende start’.

Voor wie
De workshop is primair bedoeld voor professionals die in contact zijn met mantelzorgers en hen met BordjeVol kunnen helpen om inzicht te krijgen in hun (toekomstige) belasting en de mogelijkheden tot informele hulp. BordjeVol wordt op dit moment met name ingezet door mantelzorgmakelaars, welzijnsorganisaties, thuiszorgorganisaties, woonzorgcentra, gemeenten (wijkteams), én HR-afdelingen.

Over WeHelpen
BordjeVol is een initiatief van WeHelpen, een landelijke netwerkorganisatie die informele hulp tussen bekenden en onbekenden stimuleert en ondersteunt. Daarvoor ontwikkelt zij digitale en fysieke instrumenten. Naast BordjeVol zijn dit bijvoorbeeld wehelpen.nl, whapp.nl, huppla.nl en wehelpenhersenletsel.nl.

Praktische informatie
Datum       : dinsdag 17 september 2019
Tijd             : van 13:30 – 16:00
Locatie       : Dorpshuus Hoeflo Harfsen, Hulstweg 6, Harfsen
Kosten       : € 85,00 excl. BTW per deelnemer
Inschrijven : t/m 11 september, via bordjevol.nl/workshops

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met Marieke Muilerman; m.muilerman@welzijnlochem.nl.