Beweegimpuls

Stichting Welzijn Lochem (SWL) biedt elke basisschool in haar gemeente het Brede schoolprogramma aan waarin lessen over verschillende thema’s kunnen worden afgenomen. Een van de thema’s is Sport, Bewegen en Gezondheid. SWL ontwikkelde de afgelopen jaren De Beweegimpuls, die op basisscholen ingezet wordt om kinderen juist beter te begeleiden en te monitoren als het om beweging gaat. De Beweegimpuls werd in maart 2021 landelijk goedgekeurd door het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Basisscholen kunnen deze methode daarmee officieel in gebruik nemen. Een groot succes, waar SWL en de betrokken basisscholen uit de gemeente Lochem trots op zijn.

Werken aan balans, snelheid of uithoudingsvermogen
De Beweegimpuls is een beweeginterventie en monitoringstool. Na een nulmeting met een wetenschappelijk onderbouwde Euro-fitheidstest, waarbij de fitheid van een groep leerlingen op negen onderdelen in kaart wordt gebracht, start een periode van ongeveer vier maanden en zestien gerichte lessen. Leerlingen werken op hun minder scorende onderdelen via De Beweegimpuls gericht aan hun motorische vaardigheden en fitheid. Dit gebeurt in de vorm van uitgewerkte gymlessen, die bijvoorbeeld gericht zijn op uithoudingsvermogen, balans, snelheid of andere vaardigheden. Plezier en uitdaging staan daarbij centraal. De tweede Euro-fitheidstest laat als zogenaamde 1-meting het verschil zien. Is het niveau van de groep op verschillende onderdelen vooruit gegaan? Heeft de groep op deze onderdelen opnieuw een impuls nodig of kan de focus worden verlegd? Na de volgende periode van vier maanden volgt tenslotte de eindmeting.

Samen met het basisonderwijs in de gemeente Lochem ontwikkeld
In samenwerking met 4 basisscholen uit gemeente Lochem ontwikkelde en testte SWL De Beweegimpuls tijdens de afgelopen drie schooljaren. Het Beweegimpuls-traject dat op de scholen in de praktijk getest werd, toonde aan dat de leerlingen aanzienlijke vooruitgang boekten op de onderdelen waarop de interventie was gericht. De goede resultaten leidden tot positieve reacties van leerlingen en docenten.

Goedkeuring door Kenniscentrum Sport & Bewegen
De aangetoonde effecten werden beschreven, onderbouwd en ingestuurd naar het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het centrum erkende De Beweegimpuls als ‘goed beschreven beweeginterventie’. In het beoordelingsverslag benoemt het Kenniscentrum onder andere dat De Beweegimpuls laat zien dat er met veel expertise gewerkt wordt aan kwalitatief beter bewegingsonderwijs. Ook is benoemd dat de SWL-interventie voor vak- en groepsleerkrachten goed inpasbaar is in de reguliere gymlessen. De Beweegimpuls wordt daarmee opgenomen in de landelijke database van het Kenniscentrum.

Implementatie op scholen
De Beweegimpuls wordt nu al ingezet op 4 andere basisscholen in de gemeente Lochem. Daarnaast is de De Beweegimpuls nu ook landelijk beschikbaar als beweeginterventie. Scholen die geïnteresseerd zijn, kunnen daarvoor contact opnemen met Kees Damhuis van Stichting Welzijn Lochem via k.damhuis@welzijnlochem.nl . De interventie is online te vinden op de database van Kenniscentrum Sport & Bewegen Beweegimpuls – Kenniscentrum Sport en Bewegen

Hier kunt u de factsheet Beweegimpuls downloaden: Beweegimpuls Factsheet (def)

 

 

Schematisch overzicht van een halfjaar Beweegimpuls