Beweegimpuls

Stichting Welzijn Lochem (SWL) biedt elke basisschool in haar gemeente het Brede schoolprogramma aan waarin lessen over verschillende thema’s kunnen worden afgenomen. Een van de thema’s is Sport, Bewegen en Gezondheid. De Beweegimpuls is een interventie die SWL in huis aan het ontwikkelen is. Wij zijn bezig de Beweegimpuls als beschreven interventie bij het Kennis centrum Sport & Bewegen. geregistreerd te krijgen. 

De beweegimpuls bestaat uit een fitheidstest. Deze test noemen wij Fitklasse. Hiervoor wordt de wetenschappelijk onderbouwde Eurofitheidstest gebruikt. Deze test onderzoekt de fitheid op 9 onderdelen; handknijpkracht, sprintvermogen, rompkracht, balans, lenigheid, hand-oogcoördinatie, sprongkracht, BMI en uithoudingsvermogen. Deze test wordt als 0-meting/startpunt gebruikt om te kijken wat de minst scorende onderdelen zijn. In overleg met de betreffende school worden er 2 onderdelen gekozen en daar wordt vervolgens een half jaar aan gewerkt. Dit wordt de interventieperiode genoemd en deze periode bestaat uit speciaal ontwikkelde gymlessen waarin de nadruk ligt op de onderdelen waar het minst op wordt gescoord. Bijvoorbeeld als het uithoudingsvermogen en de hand-oogcoördinatie het minst scoren, wordt in de gymlessen de nadruk gelegd op ren- en loopspelen en spellen zoals bijvoorbeeld badminton en vang- en gooispelen. Op deze manier wordt er op speelse manier extra aandacht besteed aan die onderdelen.  

Na de interventieperiode volgt er weer een fitheidstest (1-meting). Aan de hand van die resultaten wordt gekeken of het gewenste effect is bereikt of dat er nog op dezelfde onderdelen moet worden ingezet. Er volgt dan weer periode van een half jaar met de gekozen interventie en ook wederom wordt er afgesloten met een fitheidstest (eindmeting). In totaal neemt de beweegimpuls 35 weken in beslag waarmee het een heel jaar 1 van de 2 gymlessen kan vervangen en waarmee gericht gewerkt kan worden aan het verbeteren van de fitheid van de leerlingen.   

De Beweegimpuls is momenteel nog een pilotproject waar 4 van de in totaal 16 scholen aan deelnemen in de gemeente Lochem. Bij de meeste overige scholen komen wij ook om alleen de fitklasse af te nemen. Dit doen wij jaarlijks waardoor wij een goed beeld krijgen van de fitheid van alle leerlingen in de gemeente Lochem.

Hier kunt u de factsheet Beweegimpuls downloaden: Beweegimpuls Factsheet (def)

 

Schematisch overzicht van een halfjaar Beweegimpuls