Uniek Sporten doet een behoefteonderzoek voor aangepast sporten onder volwassenen en senioren met een beperking. Uniek Sporten is een online sport-community voor aangepast sporten. Zij hebben als doel om vraag en aanbod met elkaar te matchen en te verbinden.

Het behoefteonderzoek komt voort uit onduidelijkheid over de wensen en behoeften van de doelgroep 18-plus in de gemeente Lochem. Door de behoeften in kaart te brengen kan er beter worden ingespeeld op het creëren van meer aangepast sportaanbod.

Enquête

De enquête bestaat uit 35 meerkeuze-, open- en schaalvragen en wordt naar de zorginstanties in gemeente Lochem gemaild. Zo kan u samen met begeleiding de vragenlijst invullen. Na uw deelname worden de zorginstanties op de hoogte gehouden van het onderzoek, zodat ook u weet wat er met de gegevens gebeurt.

Uitkomsten

Met de uitkomsten van het onderzoek gaat Uniek Sporten kijken wat voor mogelijkheden er zijn om het aangepast sportaanbod eventueel uit te breiden, in overleg met sportverenigingen en aanbieders in de gemeente Lochem. Vanuit het Sportakkoord van de gemeente Lochem worden commerciële sportaanbieders en verenigingen gestimuleerd meer richting inclusief sporten te gaan. Dit betekent dat mensen met een beperking bij elke sportvereniging of club welkom zijn, mee kunnen doen en erbij horen.

Meedoen?

Uniek Sporten roept u op om mee te doen aan het onderzoek (deelname is vanaf 18 jaar). U vindt de enquête, die loopt tot en met 18 december 2020, via deze link: https://www.thesistoolspro.com/survey/du4fj5fa969112c901

 

Meer informatie

Mocht u benieuwd zijn naar het bestaande aangepast sportaanbod, dan kunt u naar www.unieksporten.nl. Of neem contact op met buurtsportcoach Marjolijn Pezy via 06 30 57 14 92 of lochem@unieksporten.nl.