Het is bijna dagelijks in het nieuws. We worden met z’n allen te zwaar. Eén op de zeven kinderen in Nederland groeit op met overgewicht en dat is in Lochem helaas niet anders. In Lochem gaat Stichting Welzijn Lochem samen met vijf kinderopvangorganisaties voor gezonde en fitte peuters in het project B-FIT. In 2017 heeft SWL met succes een Sportimpulssubsidie gekregen waardoor we op vijf Lochemse kinderopvangorganisaties aan de slag kunnen met het programma B-FIT.

B-FIT is een landelijke interventie ontwikkeld door de Gelderse sportfederatie. Wat bijzonder is aan de Lochemse variant dat Welzijn Lochem met JOGG Lochem financiering heeft gevonden via Sportimpuls en daarmee met vijf kinderopvangorganisaties samen het programma gemeente breed kan opzetten. Hiermee bereiken we 350 Lochemse kinderen van 0-4 jaar uit zo’n 250 gezinnen. Wij hopen dat de inzet van B-FIT als een olievlek gaat werken en dat de kinderen en ouders de kennis die ze hebben opgedaan meenemen als ze naar de basisscholen. Waarmee we bereiken dat de gezonde keuze voor steeds meer kinderen de vanzelfsprekende keuze wordt.

Wie doen er mee?

Wat gaan we doen?

 • Op alle kinderopvangorganisaties worden twee pedagogisch medewerkers opgeleid tot B-FITcoach
 • Het programma B-FIT bestaat uit een keuzemenu. Elke organisatie kiest zijn eigen programma
 • Onderdelen van de menukaart zijn:
  Beweegactiviteiten; peuterspel, peuterdans, buitenspel en peuteryoga;
 • Ouderbijeenkomsten;
 • Workshops voor collega’s;
 • Beleidsontwikkeling gezonde keuzes Vit en Vitaal (voeding en bewegen);
 • Speelplein B-FITproof maken;
 • Drie keer per jaar organiseert SWL een projectgroep voor B-FITcoaches ( intervisie en scholing)
 • GGD voert een start en eindmonitor uit om kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers te toetsen en effectiviteit van het programma te volgen;
 • Rol SWL: projectleiding en coaching on the Job;
  Rol Kinderopvang uitvoering en implementatie B-FIT programma op locatie.

De rol van de Gelderse sportfederatie is het geven van training aan B-Fitcoaches, het beheer van het B-FIT Portal met lesmateriaal en tips en theoretische ondersteuning bij het programma.

Door kinderen op jonge leeftijd aan te leren om gezond te eten en veel te bewegen kan de leefstijl op latere leeftijd positief beïnvloed worden. Stimuleren van gezond gedrag bij de jeugd betekent investeren in de toekomst!

Projectleider B-FIT: Marjolijn Pezy kunt u bereiken via: M.pezy@welzijnlochem.nl