Adviesraad Sociaal Domein gestart!
Vanaf januari jl. bestaat de adviesraad uit 7 leden, een adviseur en een procesbegeleider. De adviesraad is nu nog in ontwikkeling. Samen werken zij aan een definitieve inrichting van de Adviesraad Sociaal Domein. Dit door mee te denken, te adviseren en afspraken vast te leggen. Het afgelopen jaar is hiervoor een mooi fundament neergelegd waarop we verder kunnen bouwen.

Medio april/mei starten we met een eerste advies aan het college van burgemeester en wethouders om zo het proces voor het meedenken en het adviseren gaandeweg te verkennen en in te richten. De Adviesraad wil alle ervaringen, meningen en geluiden vertalen in goede en praktische adviezen.

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de Wmo, Jeugd- en Participatiewet. U kunt dan denken aan onderwerpen als welzijn, individuele hulpmiddelen, aangepaste woningen, allerlei vormen van jeugdhulp, schuldhulpverlening en ook thema’s die ermee te maken hebben zoals wonen en veiligheid. De Adviesraad behartigd de belangen van groepen inwoners.

Een eigen gezicht
De Adviesraad heeft sinds vandaag een eigen beeld waaraan zij herkenbaar is. Het logo symboliseert de rol als spreekbuis voor alle inwoners van de gemeente Lochem en staat voor alle kernen en de stad Lochem.

Denk, praat en beslis mee!
De Adviesraad Sociaal Domein in ontwikkeling kan dit niet alleen en heeft daar ook uw inbreng voor nodig. U als inwoner van de gemeente Lochem bent ervaringsdeskundig en daar zijn wij naar op zoek. Staat u open voor signalen uit de samenleving en heeft u een netwerk in het Sociaal Domein? Wilt u met andere leden en in afstemming met cliënten adviezen voorbereiden en opstellen? Aarzel niet en doe met ons mee. Voor meer informatie en het profiel kunt u terecht op de website van gemeente Lochem www.lochem.nl of u kunt contact opnemen met Majella Schreurs, m.schreurs@lochem.nl.