In 2017 is Stichting Welzijn Lochem gestart met het project: POWER Veerkracht op leeftijd. Inmiddels zijn er drie POWER rondes geweest. POWER is een project voor 50-plussers die willen investeren in hun persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het behouden en versterken van veerkracht en zelfstandigheid.

Ouder worden betekent vaak meer vrije tijd en meer ruimte voor onszelf. We zien kansen, uitdagingen en mogelijk ook beperkingen. Voor het ouder worden zijn geen algemene regels. Wel enkele gemeenschappelijke vragen: Wat wil ik? Wat kan ik? Met wie voel ik me verbonden? Wat geeft mij energie? Waarvoor wil ik me inzetten? Deze vragen komen bijvoorbeeld aan de orde als er op het werk van alles gaat veranderen of als er in ons privéleven een nieuwe situatie ontstaat. Je kunt jezelf deze vragen stellen rond je 50ste of 60ste en evengoed rond je 70ste of 80ste. 

Inspiratieworkshops en POWER-kringen
De POWER workshops zijn afgelopen keren zeer succesvol geweest met 35 enthousiaste deelnemers. Dit voorjaar bieden we opnieuw een reeks van 6 workshops aan. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hoe zij in het leven staan en waar hun interesses en behoeften liggen. De workshops worden begeleid door enthousiaste, geschoolde vrijwilligers. Zij reiken de deelnemers boeiende en inspirerende thema’s aan. Deze hebben betrekking op vijf levensdomeinen: lichaam & geest; sociale contacten; materiële situatie; arbeid & activiteiten; inspiratie & zingeving. Elke deelnemer werkt vanuit de eigen behoeften aan zijn of haar plannen voor de toekomst. Na afloop van de workshops bepaalt u zelf hoe u, individueel en/of samen, met de opgedane ervaringen verder wilt.

Wanneer?
Volgt binnenkort.

Meer informatie en meedoen?
Voor u meer informatie en aanmelden kunt u een mail sturen naar: power@welzijnlochem.nl of bellen met SWL: 0573-29 70 00. Contactpersoon voor nadere informatie is Vera Langedijk.