Onze samenleving kan niet zonder Mantelzorgers. Kent u een Mantelzorger die het verdient om in het zonnetje gezet te worden?   Wat kan Knooppunt Mantelzorg voor u doen?  
Mantelzorg is zorg die langer dan 3 maanden, onbetaald wordt verleend, voor meer dan 8 uur per week. Iemand die Mantelzorg verleent verdient alle lof voor zijn of haar hulp. De gemeente Lochem heeft daarom besloten een bedrag van €100,- ter beschikking te stellen als blijk van waardering  voor Mantelzorgers. Het Mantelzorgcompliment.
Met trots presenteren we het programma 2016-2017 van De Brede School Lochem voor alle basisscholen en aangesloten kinderopvangorganisaties in de gemeente Lochem. Deze is, voor zover mogelijk, tot stand gekomen in samenwerking met alle partners en is een weerslag van wensen en behoeften van scholen, kinderen, ouders en het lokale netwerk.
Durf te delen! Het jaarverslag 2015 is uit! Een jaar van samenwerking en delen. Het jaar 2015 vervult ons met gedeelde trots. Gedeeld, want waar we vorig jaar trots waren op SWL en de in­gezette verandering, was het afgelopen jaar het jaar van de samenwerking en het delen met de mensen en organisaties om ons heen. Klanten, vrijwilligers en stakeholders: samen zijn er forse stappen gezet naar een nieuwe manier van welzijn. 
Vrijwilligersorganisaties in de gemeente Lochem organiseren regelmatig diverse activiteiten.
Het Jeugdsportfonds Lochem Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van 5 t/m 17 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. De Sportcoach van SWL is intermediair voor het sportfonds in Lochem bij hem kun je een aanvraag indienen. Er is een aantal spelregels waar de aanvraag aan moet voldoen:   Spelregels:
LOCHEM – In de rubriek ‘De Vrijwilliger Centraal’ brengt Stichting Welzijn Lochem wekelijks informatie voor en over vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
Wie talenten heeft op het gebied van communicatie, organisatie, financiën, beleidsmatig meedenken of gewoon sportief de handen uit de mouwen wil steken kan terecht bij diverse vrijwilligersorganisaties. Ook wie zich wil focussen op één gebied of op één vereniging is daar welkom. Voor studenten is vrijwilligerswerk een mooie manier om werkervaring op te doen of (vrije) studiepunten in te zetten voor de opleiding. Hierbij gaat het niet specifiek om een sportieve opleiding maar ook om opleidingen in bijvoorbeeld de richting communicatie of evenementenorganisatie.  
28 oktober is er een griezelig halloweenavond in Lochem! Durf jij het aan? De avond is van 19.00 tot 22.00 uur voor iedereen in de leeftijd van 10 tot en met 20 jaar. Het avontuur begint op de Grote Markt
Zoals ieder jaar organiseert ook dit jaar De Stichting Levende Namen een gedachtenisbijeenkomst op de Nieuwe Begraafplaats aan de Zutphenseweg te Lochem. Deze bijzondere bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdagavond 25 oktober van 18.00 uur tot 20.30 uur. Deze avond geeft aan een ieder, die een dierbare(n) heeft verloren, de gelegenheid om te her-inneren en te gedenken. U kunt als nabestaande op uw eigen manier, lopend, stilstaand, stil voelend, samen delend herinneringen aan uw overledene(n) opnieuw een dierbare plek in uw leven en hart geven

Pagina's