Stichting Welzijn Lochem (SWL) is de onafhankelijke lokale welzijnsorganisatie voor alle inwoners, jong en oud, zelfstandig en kwetsbaar van de gemeente Lochem. Onder het motto “de burger centraal’ zet SWL zich in voor het vakkundig ondersteunen en versterken van inwoners en burgerinitiatieven. Wij werken preventief waarbij we per casus bekijken wat er tijdelijk nodig is aan ondersteuning.
Begin oktober heeft Stichting Welzijn Lochem een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder basisschoolleerlingen in de gemeente Lochem. Als je goed kijkt zie je dat het logo van Stichting Welzijn Lochem bestaat uit poppetjes of wel blanco helden. De opdracht luidde: “teken jouw held van de samenleving” Wie vind jij een held, hoe ziet die held er eigenlijk uit, iedereen kan een held zijn, of toch niet?! Deze held is het poppetje uit het logo van Stichting Welzijn Lochem.
Dat de Lochemse PvdA oog heeft voor mantelzorgers bleek onlangs uit een actie van raadslid Jos Israel. Hij benaderde de Lochemse Schouwburg of het mogelijk is om vooral in de maand van de mantelzorger een keer aan deze belangrijke groep te denken. Een oproep die de Lochemse Schouwburg van harte ondersteunt! Marian de Hoop van SWL mag 50 mantelzorgers blij maken met een kaartje voor de voorstelling van Maurice Hermans, zo'n Toon op zondag 29 november as.
Maakt u zich zorgen over uw geheugen of  het geheugen van iemand anders? Merkt u dat uw concentratie minder wordt, of merkt u dat op bij uw naaste, dan kunt u een afspraak maken voor het kopzorgenspreekuur. Stichting Welzijn Lochem houdt, in samenwerking met Sutfene en de Hoge Weide, maandelijks een kopzorgenspreekuur.
Het Nationaal Schoolontbijt is afgelopen week afgesloten door wethouder Bert Groot Wesseldijk op basisschool de Vennegötte. Natuurlijk waren er ook Freerunning kennismakingslessen. Dit alles mede gemaakt door JOGG Lochem en Gratis Bewegen! De Freerunningslessen zijn gegeven door Sebastiaan van Praag van SFF Freerunning en Kees Damhuis, onze Sportcoach Lochem.
Het doel van onze stichting, die 9 jaar geleden als Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken (SHLK) startte, is om individuele financiële hulp te verlenen aan personen die niet op een dere manier deze hulp kunnen krijgen. Wij kijken niet naar en oordelen niet over een eventuele geloofsovertuiging van deze personen. Iedereen in financiële nood kan een beroep op de stichting doen. Ons werkgebied is Lochem, Laren, Barchem. In een vertrouwelijk gesprek met één van de vrijwillige hulpverleners worden de mogelijkheden besproken. De privacy is volledig gewaarborgd.
Dinsdag 10 november was het de dag van de mantelzorger. Wethouder Trix van der Linden heeft het eerste mantelzorgcompliment symbolisch uitgereikt aan Daan van der Leij en zijn moeder. Daarnaast hebben medewerkers van SWL samen met een aantal raadsleden 76 bloemetjes bezorgd aan mantelzorgers in de gemeente Lochem. Bloemetjes die beschikbaar zijn gesteld door IJsseldalwonen, notariskantoor Tap & van Hoff en Huize Dahme. Een mooie samenwerking! Alle aanvragers van mantelzorgcomplimenten  zullen in december het toegezegde bedrag van 90 euro overgemaakt krijgen.
De Beatrixschool in Harfsen is de eerste school tijdens de kick-off week Freerunning. Een super goed voorbeeld van hoe gemakkelijk 'Gratis Bewegen’ is. Een zeer leuke enthousiaste groep leerlingen van groep 7 en 8 was het! En wat luisterden ze goed naar Sebastiaan van SFF Freerunning. Natuurlijk was onze Sportcoach Lochem: Kees Damhuis  ook aanwezig!
JOGG Lochem heeft in het kader van het Het Nationaal Schoolontbijt scholen gestimuleerd mee te doen! Ook heeft JOGG geregeld dat woensdag 11 november en vrijdag 13 november van de Lochemse wethouders mee komen ontbijten. Wethouder Trix van der Linden was aanwezig op DBS de Nettelhorst. DBS Nettelhorst: Een gezonde start!
Het college van B&W stelt plan van aanpak voor de periode 2015-2017 vast. JOGG Lochem gaat met dit plan concreet aan de slag. Lees het artikel in de Berkelbode van 4 november jl hier

Pagina's