De overheid wil graag dat burgers meer zorg verlenen aan hulpbehoevende naasten. Denk aan het helpen van een ouder op leeftijd of het verzorgen van een langdurig zieke partner. Tegelijkertijd streeft zij ook naar een grotere arbeidsdeelname. Maar zijn een betaalde baan en mantelzorg wel altijd te combineren? Of beconcurreren beide taken elkaar. Zo begint het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, getiteld: Concurrentie tussen Mantelzorg en betaald werk, dd 24 maart 2015 ( http://www.scp.nl/content.jsp?objectid=38257 ).
Met trots presenteren we het programma 2015-2016 van Move On! voor alle basisscholen en aangesloten kinderopvangorganisaties in de gemeente Lochem. Deze is, voor zover mogelijk, tot stand gekomen in samenwerking met alle partners en is een weerslag van wensen en behoeften van scholen, kinderen, ouders en buurtbewoners.
De Nieuwsbrief Move ON! is uit. Om de nieuwsbrief te lezen, klik hier