Mantelzorg is zorg die langer dan 3 maanden, onbetaald wordt verleend, voor meer dan 8 uur per week. Iemand die Mantelzorg verleent verdient alle lof voor zijn of haar hulp. De gemeente Lochem heeft daarom besloten een bedrag van €100,- ter beschikking te stellen als blijk van waardering  voor Mantelzorgers. Het Mantelzorgcompliment.
Volgende week is het weer de Week van de Opvoeding. De JOGG opvoedkrant 2016 is weer uit. Nieuwsgierig? Lees de JOGG-opvoedkrant 2016
Budgetadviescentrum Lochem (B€L), een initiatief van Stichting Welzijn Lochem, is vanaf maandag 3 oktober bereikbaar voor alle inwoners van de gemeente Lochem die financiële problemen ervaren, schulden hebben of problemen ervaren met het invullen van diverse formulieren en het bijhouden van hun financiële administratie.  Wat is het budgetadviescentrum? 
Eén van de doelstellingen van de Vrijwilligerscentrale Lochem is om alle vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers in Lochem werken (nog meer) te ondersteunen. Met als doel dat vrijwilligers hun werk nog beter en met meer plezier kunnen doen. Daarnaast dat organisaties nog beter samen kunnen werken met vrijwilligers. De Vrijwilligerscentrale doet dit onder andere door het aanbieden van kennis.
Met trots presenteren we het programma 2016-2017 van De Brede School Lochem voor alle basisscholen en aangesloten kinderopvangorganisaties in de gemeente Lochem. Deze is, voor zover mogelijk, tot stand gekomen in samenwerking met alle partners en is een weerslag van wensen en behoeften van scholen, kinderen, ouders en het lokale netwerk.
Durf te delen! Het jaarverslag 2015 is uit! Een jaar van samenwerking en delen. Het jaar 2015 vervult ons met gedeelde trots. Gedeeld, want waar we vorig jaar trots waren op SWL en de in­gezette verandering, was het afgelopen jaar het jaar van de samenwerking en het delen met de mensen en organisaties om ons heen. Klanten, vrijwilligers en stakeholders: samen zijn er forse stappen gezet naar een nieuwe manier van welzijn. 
Zoals ieder jaar organiseert ook dit jaar De Stichting Levende Namen een gedachtenisbijeenkomst op de Nieuwe Begraafplaats aan de Zutphenseweg te Lochem. Deze bijzondere bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdagavond 25 oktober van 18.00 uur tot 20.30 uur. Deze avond geeft aan een ieder, die een dierbare(n) heeft verloren, de gelegenheid om te her-inneren en te gedenken. U kunt als nabestaande op uw eigen manier, lopend, stilstaand, stil voelend, samen delend herinneringen aan uw overledene(n) opnieuw een dierbare plek in uw leven en hart geven
Nietsvermoedend kwam Nicolien Prinsen uit Lochem afgelopen zaterdag thuis. Tot haar verrassing stond op de oprit wethouder Bert Groot Wesseldijkmet een grote bos bloemen en een cadeaubon. Met een goede reden: De wethouder feliciteerde Nicolien namens de gemeente Lochem met haar verkiezing tot Beste Buur van 2016.
Maandag 28 november a.s. wordt de DoeMEE Award 2016 uitgereikt; een prijs voor burgers en organisaties in de gemeente Lochem of Zutphen, die zich op bijzondere wijze inzetten voor de (re-)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een beperking en / of chronische ziekte. De DoeMEE Award is een initiatief van MEE Oost, de gemeente Zutphen, de gemeente Lochem en Het Plein. Iedereen kan tot 28 oktober een initiatief van een persoon, instelling of bedrijf nomineren.
Vanmorgen is de Senioren beweegmarkt in sport- en recreatiecentrum de Beemd geopend door wethouder Bert Groot Wesseldijk en Tom Kleissen, verenigingsondersteuner van de Sportraad Lochem in het kader van de Nationale Sportweek. Tijdens deze beweegmarkt kon de Lochemse 55 plusser kennismaken met het rijke aanbod in de gemeente Lochem. Er werd actief meegedaan, zowel in het zwembad, in zaal en buiten bij de Beemd.

Pagina's